Εργασία
Σεμινάρια
Πιστοποιητικά
Αιτήσεις ΣΟΧ
Προκηρύξεις

Δείτε σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι προκηρύξεις που σας ενδιαφέρουν

Τρέχουν τώρα

Τελευταία Νέα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΣΕΠ -ΣΟΧ
Απλά – Υπεύθυνα – Οικονομικά

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τις προϋποθέσεις και επιλέγει την προκήρυξη που τον ενδιαφέρει.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ο ενδιαφερόμενος συγκεντρώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατόπιν υπόδειξης του συμβούλου του Γραφείου μας

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στο γραφείο τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δηλώνει τις θέσεις  στις οποίες θέλει να συμμετέχει.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Το Γραφείο αναλαμβάνει την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης. Μόλις ετοιμασθεί καλεί τον ενδιαφερόμενο για έναν ενδελεχή τελευταίο έλεγχο!