Από αύριο οι «επιταγές εισόδου» στην αγορά εργασίας για νέους 18 έως 24 ετών

Οι 3.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ και 9.000 απόφοιτοι δημοτικού και γυμνασίου – Διαβάστε τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια

Ξεκινά την Παρασκευή η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την έκδοση «επιταγών εισόδου» στην αγορά εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις συνολικά 12.000 νέων ηλικίας από 18 έως 24 ετών.

Από τους 12.000 νέους, οι 3.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ  και 9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Πρόκειται για την  πρώτη δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία» το οποίο είχαν εξαγγείλει ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Το πρόγραμμα προσφέρει μέσω voucher θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις ενώ το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λαμβάνουν οι ωφελούμενοι ανέρχεται σε 2410 ευρώ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και 2240 για τους αποφοίτους υποχρεωτικής , δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής για τους ανέργους νέους: 

– Να πιστοποιούν το επίπεδο εκπαίδευσης με την προσκόμιση – κατά περίπτωση – τίτλου σπουδών, απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
– Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 μέχρι και 31.12.1996.
Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ
– Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας (δηλαδή από 30/5/2014 έως 30/9/2014). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα (δηλαδή πριν από την 30/5/2014), με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης. 
– Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Κριτήρια επιλογής είναι: 

– η διάρκεια της ανεργίας(μέγιστος βαθμός= 20 μόρια). Από 0 έως 4 μήνες, ο υποψήφιος λαμβάνει 3 μόρια ανά πλήρη μήνα ανεργίας από τον πρώτο έως και τον τέταρτο μήνα ανεργίας με μέγιστο βαθμό τα 12 μόρια. Από 5 μήνες και άνω, ο υποψήφιος λαμβάνει 12 μόρια συν 0,5 μόρια για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από τον πέμπτο μήνα ανεργίας και άνω με μέγιστο βαθμό τα 20 μόρια

– Το συνολικό εισόδημα  ατομικό ή οικογενειακό οικ. έτους 2014 (μέγιστος βαθμός= 15 μόρια). Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. Οι  αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνουν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα  της πατρικής οικογένειας. Τα μόρια του κριτηρίου υπολογίζονται έως και 2 δεκαδικά και η βαθμολόγηση του εισοδήματος γίνεται σε τρείς εισοδηματικές κλάσεις:
Για συνολικό εισόδημα από 0 € έως 12.000 €, τα μόρια υπολογίζονται από τον μαθηματικό τύπο [ 15-(Ε/1500)], όπου «Ε» το συνολικό εισόδημα και ο υποψήφιος δύναται να λάβει το μέγιστο βαθμό του κριτηρίου. Για συνολικό εισόδημα από 12.001 € έως 18.000 €, Τα μόρια υπολογίζονται από τον μαθηματικό τύπο ( 18000-Ε)/1000, όπου «Ε» το συνολικό εισόδημα
Για συνολικό εισόδημα άνω των 18.000 €, ο υποψήφιος λαμβάνει 0 μόρια 

– Η συμμετοχή σε προηγούμενες δράσεις επιταγής εισόδου στην 
αγορά εργασίας (μέγιστος βαθμός= 15 μόρια). Άνεργοι που δεν εντάχθηκαν σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας λαμβάνουν 15 μόρια 

– Για τους υποψηφίους που ανήκουν στην υπο-ομάδα ΥΕ/ΔΕ:
Απόφοιτοι Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, λαμβάνουν 10 μόρια 
Απόφοιτοι ΔΕ/ μετα-δευτεροβάθμιας λαμβάνουν 5 μόρια 

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://youthguarantee.ypakp.gr. 

Το Γραφείο Idea στο LinkedIn

Το Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας Idea απέκτησε παρουσία στο μεγαλύτερο business social network στον κόσμο. 

Το LinkedIn είναι ένας ιστοχώρος επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης. Τα εγγεγραμμένα μέλη του έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το προσωπικό επαγγελματικό τους προφίλ, να συνδεθούν με άλλους χρήστες, να αναζητήσουν εργασία, αλλά και να δημιουργήσουν πελατολόγιο.

Είναι δυνατόν να λείπαμε από εκεί;

Συνδεθείτε μαζί μας πατώντας ΕΔΩ!

Τα 15 επαγγέλματα με υψηλούς μισθούς με «προσόν» το μεταπτυχιακό

Σύμφωνα με έρευνα του PayScale η οποία μπορεί να έγινε για την Αμερική αλλά τα δεδομένα δεν είναι και πολύ διαφορετικά και στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, οι καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας για επαγγελματίες με μεταπτυχιακή εκπαίδευση, εκτός από εξειδικευμένες γνώσεις απαιτούν σχεδόν όλες τους διοικητικές και ηγετικές ικανότητες. Οι 15 καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας για επαγγελματίες με μεταπτυχιακές σπουδές, είναι οι εξής:

Δικηγόρος

Mάνατζερ μάρκετινγκ προϊόντος

Διευθυντής πωλήσεων

Αναπληρωτής διευθυντής προϊόντος

Διευθυντής Μάρκετινγκ

Μεσίτης Ασφαλίσεων

Διευθυντής λογιστηρίου

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων

Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού

Μηχανικός υποστήριξης πελατών

Καθηγητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Εκτελεστικός Διευθυντής Εκπαιδευτής πωλήσεων

Μάνατζερ Μάρκετινγκ

Διαχειριστής λογιστικών πωλήσεων

www.dikaiologitika.gr

Voucher Ανέργων ηλικίας 18 έως 24 ετών

“Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας”

Σκοπός της Δράσης:Portrait of a young smiling people standing together.

Η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Η Δράση αφορά 12.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-24 ετών:

 • 3.000 Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ-Παν/μιων Εξωτερικού)
 • 9.000 Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ

και περιλαμβάνει:

 • 13-14 μέρες (80 ώρες) κατάρτιση σύμφωνα με τις επαγγελματικές σου προτιμήσεις και επιλογές
 • 3 έως 6 μήνες (420 ώρες) απασχόληση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
 • 2.410€ αμοιβή για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • 2.240€ αμοιβή για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Τμηματική καταβολή αμοιβής καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος
 • Δυνατότητα μόνιμης απασχόλησης με το κίνητρο της επιχορήγησης της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης
 • Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring

Απαραίτητα κριτήρια:

Α. «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών»

 • Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ιδρύματος εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Ηλικίας 18-24
 • Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Β. «Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»

 • Κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
 • Ηλικίας 18-24
 • Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ

 

 

Σεμινάριο Security (Προσωπικό Ασφαλείας)

securityΤο Γραφείο Idea συνεργάζεται με το μοναδικό εξειδικευμένο κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης που  διαθέτει άρτια οργάνωση και υποδομές, και πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ .

Για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας συνδυάζονται ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, ειδικές σημειώσεις, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις εργασίας, και κυρίως μέσω e-learning (εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση)

Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος προσωπικού ασφαλείας:

 • Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα
 • Ποινικός κώδικας
 • Ποινική  δικονομία
 • Ειδικοί  ποινικοί νόμοι
 • Εισαγωγή στην ασφάλεια
 • Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
 • Ανταπόκριση σε περιστατικά
 • Ασφάλεια εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Προστασία πρόσωπων
 • Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
 • Παροχή πρώτων βοηθειών

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Eχουν γνώσεις βασικών εννοιών του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για υποχρεώσεις και δικαιώματα.
 • Προλαμβάνουν και ελέγχουν εγκληματικές δραστηριότητες, προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία των πολιτών.
 • Επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά.
 • Επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων και για τη λήψη προληπτικών μέτρων και την ενημέρωση των πολιτών.
 • Μετά το τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις Πιστοποίησης που διενεργούνται από το ΚΕΜΕΑ για την απόκτηση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος.

 

Κόστος σεμιναρίου 105 ωρών: 400 Ευρώ

Συνεχής δημιουργία νέων τμημάτων

 

Φόρμα επικοινωνίας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

Το email σας

Κατάστημα
ΣερρώνΘεσσαλονίκης

Το μήνυμά σας


Σεμινάριο Barista Basic

barista_basicΣήμερα ο καφές είναι το πιο δημοφιλές ρόφημα στον κόσμο.

 

Το σεμινάριο Barista θα σας μυήσει στον υπέροχο κόσμο του καφέ! Γνωρίστε από κοντά το λόγο που κάνει τον καφέ τόσο ιδιαίτερο, διαφορετικό και ελκυστικό.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν τόσο θεωρητικές γνώσεις όσο και πρακτική τεχνογνωσία για την παρασκευή των σωστών ροφημάτων καφέ και των αναγκών στην σύγχρονη καφετέρια.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: (8 εκπαιδευτικές ώρες)

1 ημέρα (3 ώρες Θεωρία –  5 ώρες Πρακτική Άσκηση):

Ποικιλίες καφέ και οι βασικές διαφορές τους
• Βασικές μέθοδοι παρασκευής καφέ
• Μύλος άλεσης (σωστή ρύθμιση ,καθαρισμός)
• Μηχανή espresso(βασικές λειτουργίες ,καθαρισμός)
• Πρακτική άσκηση στην Παρασκευή espresso και όλων των παραλλαγών του
• Πρακτική άσκηση στην Παρασκευή cappuccino(μέθοδος παρασκευής ,ποιότητα γάλακτος)
• Πρακτική άσκηση στην Παρασκευή ελληνικού ,στιγμιαίου ,σοκολάτας
• Εισαγωγή στο coffee brewing

To σεμινάριο είναι ολιγομελές και πραγματοποιείται σε ειδική διαμορφωμένη αίθουσα για την εξασφάλισης της μέγιστης δυνατής μεταδοτικότητας.

Μετά το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης και εξασφαλίζεται η συμμετοχή του εκπαιδευόμενου σε σεμινάριο και εξετάσεις της ανώτερης στον χώρο πιστοποίησης, SCA – Specialty Coffee Association.

Μια πιστοποίηση που είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και θα σας ανοίξει όλες τις πόρτες!

 

Εγγραφείτε φέρνοντας και ένα φίλο-η σας και θα έχετε Έκπτωση 10% και οι δύο!

Ειδικές τιμές για ανέργους και φοιτητές

Κόστος ταχύρυθμου σεμιναρίου 10 ωρών : 125 Ευρώ

 

Φόρμα επικοινωνίας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

Το email σας

Κατάστημα
ΣερρώνΘεσσαλονίκης

Το μήνυμά σας


Βήμα βήμα η υποβολή αίτησης για τα προγράμματα ανέργων -Η πρώτη φάση αφορά 30.000 άτομα

Αμεσα ξεκινάει η εφαρμογή των μέτρων κατά της ανεργίας που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός μετά από τη σύσκεψη που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση και τον υφυπουργό Εργασίας Γιάννη Πλακιωτάκη.

Στις 10 το πρωί ξεκινάει η πρώτη φάση του προγράμματος καθώς όπως δήλωσε και ο Γιάννης Πλακιωτάκης ανοίγει ηλεκτρονικά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων που αφορά ανέργους ηλικίας 25-29 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν την ηλεκτρονική σελίδα http://voucher.gov.gr. Εκεί θα πρέπει να δουν αν πληρούν τα κριτήρια και στη συνέχεια να καταθέσουν την αίτηση τους.

Οπως δήλωσε και ο υφυπουργός Εργασίας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 το πρόγραμμα αφορά 12.000 αποφοίτους ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών και 18.000 αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών. Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 30.000 άνεργοι.

Τι θα περιλαμβάνει η δράση:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 450 ωρών σε 2 φάσεις (200 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης – α΄ φάση και 250 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης – β΄ φάση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α΄ και β΄ φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτησή του στην επιχείρηση πρακτικής

Στο πλαίσιο μελλοντικής δράσης, επιχειρήσεις που θα προβούν στην πρόσληψη του ωφελουμένου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, δύνανται να επιχορηγηθούν. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της επιχορήγησης θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλης δράσης.

Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας.

Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ” όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).

Το φυσικό αντικείμενο της δράσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/06/2016.

Πηγή: iefimerida.gr

Εργασία στο εξωτερικό

photoΜε την συνεχή αύξηση της ανεργίας, αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό είναι ζητούμενο πλέον για τους περισσότερους.

Αν επιθυμείς να δουλέψεις σε χώρα μέλος της Ε.Ε. δεν χρειάζεται άδεια εργασίας ή άδεια παραμονής.

Το κοινό νόμισμα η κοντινή απόσταση και οι κοινοί εργασιακοί θεσμοί, δημιουργούν ένα ελκυστικό πακέτο προορισμού για την εύρεση εργασίας  στο εξωτερικό.

Αν και το ποσοστό ανεργίας στην Ευρώπη είναι αρκετά υψηλό, υπάρχουν ορισμένα επαγγέλματα που προσφέρουν αρκετές θέσεις εργασίας, όπως για παράδειγμα ο κλάδος του τουρισμού, η πληροφορική, ο τομέας της υγείας, ο αγροτικός τομέας και ο τομέας των κατασκευών.

Εμείς στην ΙDEA αναλαμβάνουμε την προετοιμασία και την επιτυχή αποστολή του φακέλου σας για εύρεση εργασίας στο εξωτερικό!

 

Αίτηση ενδιαφέροντος

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

Το email σας

Το μήνυμά σας

Σχεδιασμός & κατασκευή ιστοσελίδων

web_developmentΗ ιστοσελίδα της επιχείρησης σας είναι η εικόνα σας προς τον κόσμο και τους υποψήφιους πελάτες σας. Όποιο και αν είναι το αντικείμενο της εργασίας, μία πρόχειρη ιστοσελίδα, δημιουργεί κακή εικόνα για την επιχείρηση  σας, αποτρέπει υποψήφιους πελάτες και προκαλεί καθημερινή ζημιά χωρίς να το καταλαβαίνετε.

Από την άλλη μεριά, μια σύγχρονη και προσεγμένη ιστοσελίδα, είναι μια επένδυση που θα μείνει για πάντα και θα δημιουργήσει οφέλη πολλαπλάσια του αρχικού της κόστους.

0

Δημιουργία Site απο 99€

0

Δημιουργία E-Shop απο 299€

0

Φιλοξενία ιστοσελίδων απο 19€

 

Φόρμα επικοινωνίας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

Το email σας

Το μήνυμά σας