Τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ για ανέργους που αναμένονται το 2016

Από τον Ιανουάριο του 2016 και μέχρι τον Μάρτιο του ίδιου χρόνου θα ξεκινήσουν να προκηρύσσονται τα πρώτα προγράμματα του υπουργείου Εργασίας, μέσω του ΟΑΕΔ, που αφορούν 12μηνη επιδοτούμενη απασχόληση για τους δικαιούχους.

Επιπλέον, μετά τον Μάρτιο του 2016 αναμένεται να ξεκινήσει και το νέο μεγάλο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που θα αφορά 104.000 θέσεις οκτάμηνης απασχόλησης.

Αναλυτικά τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στους επόμενους τρεις μήνες είναι τα εξής:

– Τον Ιανουάριο θα ξεκινήσει η υλοποίηση προγράμματος 10.000 θέσεων εργασίας 12μηνης διάρκειας, με έμφαση στους μακροχρόνια και πολύ μακροχρόνια ανέργους, στις γυναίκες και στους ανέργους άνω των 50 ετών.

– Τον Φεβρουάριο Πρόγραμμα προώθησης της υποαπασχόλησης 5.000 νέων ανέργων 18-24 ετών, με επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες από την έναρξη της δραστηριότητάς τους. Ταυτόχρονα θα ξεκινήσει και το αντίστοιχο πρόγραμμα για 5.000 νέους άνεργους ηλικίας 25-29 ετών, με επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες.

– Το Πρόγραμμα «Δράσεις Ολοκληρωμένης Παρέμβασης» για 8.000 νέους ανέργους έως 24 ετών, για την προώθησή τους, εναλλακτικά, σε προγράμματα κατάρτισης με εγγυημένη 12μηνη απασχόληση έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2016.

– Τον ίδιο μήνα θα υλοποιηθεί και το μεγάλο πρόγραμμα των 10.000 θέσεων που αφορά απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και ένταξη σε θέσεις απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, για νέους ανέργους ηλικίας 18-24 ετών και 3.000 θέσεων για νέους ανέργους 25-29 ετών.

«Ανοίγουν» προγράμματα απασχόλησης για 41.000 ανέργους το επόμενο διάστημα – Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Τέσσερα προγράμματα απασχόλησης, με στόχο τη συμμετοχή 41.000 ωφελούμενων ανέργων, έχει προγραμματίσει το υπουργείο Εργασίας για το πρώτο τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με την εφημερίδα Έθνος. Βασική προϋπόθεση των νέων προγραμμάτων είναι ένα ποσοστό των ανέργων που θα συμμετάσχει σε αυτά να συνεχίσει να εργάζεται και μετά τη λήξη τους.

Τον Ιανουάριο θα ξεκινήσει η υλοποίηση προγράμματος 10.000 θέσεων 12μηνης διάρκειας με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, στις γυναίκες και στους ανέργους άνω των 50 ετών.

Θα ακολουθήσει πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης 5.000 νέων ανέργων 18-24 ετών και άλλων 5.000 ηλικίας 25-29 ετών, με επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες από την έναρξη της δραστηριότητάς τους.

Τον Μάρτιο θα προκηρυχθεί η δράση για 8.000 νέους ανέργους έως 24 ετών, ενώ τον ίδιο μήνα θα υλοποιηθεί και το πρόγραμμα των 10.000 θέσεων για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την ένταξη σε θέσεις απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα για νέους ανέργους ηλικίας 18-24 ετών και 3.000 θέσεων για νέους ανέργους 25-29 ετών.

ΟΑΕΔ: Τα οριστικά αποτελέσματα για την κοινωφελή εργασία

Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για την κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ σήμερα Παρασκευή 27/11. Να υπενθυμίσουμε οτι η πρόσκληση αφορά 19.101 θέσεις εργασίας σε φορείς του δημοσίου με σύμβαση 5 μηνών. Ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε επιβλέποντες φορείς για 19.101 θέσεις πλήρους απασχόλησης»

Σήμερα 27-11-2015 ύστερα από σχετική Απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στην ενότητα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2015, ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειόμενων Ανέργων, στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε επιβλέποντες φορείς για 19.101 θέσεις πλήρους απασχόλησης» .

Ύστερα από τα ανωτέρω, καλούνται οι επιλεγέντες για τοποθέτηση άνεργοι να προσέλθουν – εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους – στις Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2) στις οποίες ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας ή η Υπηρεσία Τοποθέτησής τους, προκειμένου να παραλάβουν Συστατικό Σημείωμα υπόδειξης και να παρουσιαστούν στους Επιβλέποντες Φορείς ή στις Υπηρεσίες Τοποθέτησής τους. Εθνικής Αντίστασης 8, Άλιμος, Τ.Κ: 174 56, E-mail: press@oaed.gr

Για τη διαδικασία υπόδειξης και την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στους επιβλέποντες φορείς οι ωφελούμενοι άνεργοι μπορούν να ενημερωθούν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στην ενότητα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα / «Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα» και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2).

Δειτε τα αποτελεσματα:

ΑΣΕΠ: Απο σήμερα οι αιτήσεις για 690 μόνιμες προσλήψεις 5Κ/2015

Ξεκίνησαν σήμερα 17 Νοέμβρη οι ηλεκτρονικές αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για 690 μόνιμες προσλήψεις σε φορείς του Υπουργείου Υγείας με την προκήρυξη 5Κ/2015.

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 5Κ/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/27-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξακοσίων ενενήντα (690) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ’). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 17 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και λήγει την 1η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ Αίτηση για την Προκήρυξη 5Κ/2015 Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510 αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (Τ.Ε. ή Δ.Ε.), θέσεις της οποίας διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 7ης Δεκεμβρίου 2015, ημέρας Δευτέρας.

www.dikaiologitika.gr

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο νέο κατάστημα της αλυσίδας ΠΑΡΦΕ στην Γερμανία

Ζητείται από την  ΠΑΡΦΕ Α.Ε. εξειδικευμένο προσωπικό για άμεση πρόσληψη στο νέο κατάστημα της εταιρείας στο Dortmund της Γερμανίας.

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας:

Μάγειρας

Ζαχαροπλάστης

Σερβιτόρες

Πωλήτριες

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πρότερη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Οι ενδιαφερόμενες για τις θέσεις του service και των πωλήσεων  πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις γερμανικών, και να είναι ηλικίας 20 έως 45 ετών.

Η εταιρεία παρέχει:

Διαμονή

Διατροφή

Ασφάλιση

Ανταγωνιστικό μισθό

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10

Περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση βιογραφικών στο γραφείο:

IDEA Ιουστινιανού 1 Σέρρες

Τηλ: 23213 02583

Τα 13 νέα προγράμματα για ανέργους -Ευκαιρίες απασχόλησης για 254.000 άτομα

Μέσα στους επόμενους έξι μήνες αναμένεται να προκηρυχθούν 13 προγράμματα που θα προσφέρουν ευκαιρίες κατάρτισης και προσωρινής απασχόλησης σε 254.000 ανέργους.   

Τα προγράμματα προβλέπουν επιδοτήσεις του μισθού ή των εισφορών με εγγυημένα εργασιακά δικαιώματα και ελάχιστο μισθό 495 ευρώ, υποχρέωση απασχόλησης ενός ποσοστού ανέργων μετά τη λήξη των επιδοτήσεων και, ειδικά για την κατάρτιση και τη μαθητεία πιστοποίηση των γνώσεων και απασχόληση για 6 έως 12 μήνες. 

 1. Πρόγραμμα 10.000 θέσεων εργασίας 12μηνης διάρκειας με έμφαση στους μακροχρόνια και πολύ μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους κυρίως άνω των 50 ετών (Δεκέμβριος 2015).
 2. Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης 5.000 νέων ανέργων έως 18-24 ετών, με επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες από την έναρξη της δραστηριότητάς τους (Ιανουάριος 2016).
 3. Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης 5.000 νέων ανέργων έως 25-29 ετών, με επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες από την έναρξη της δραστηριότητάς τους (Ιανουάριος 2016).
 4. Πρόγραμμα «Δράσεις Ολοκληρωμένης Παρέμβασης» για 8.000 νέους ανέργους έως 24 ετών που θα ενταχθούν σε προγράμματα κατάρτισης με εγγυημένη 12μηνη απασχόληση (Φεβρουάριος 2016).
 5. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης σε θέσεις απασχόλησης για 10.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-24 ετών σε επιχειρήσεις, με επίβλεψη στον χώρο εργασίας και, στη συνέχεια, ένταξη σε νέες θέσεις εργασίας στις ίδιες ή άλλες επιχειρήσεις για επιδοτούμενη απασχόληση διάρκειας 12 μηνών (Φεβρουάριος 2016).
 6. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης σε θέσεις απασχόλησης για 3.000 άνεργους νέους ηλικίας 25-29 ετών σε επιχειρήσεις, με επίβλεψη στον χώρο εργασίας και, στη συνέχεια, ένταξη σε νέες θέσεις εργασίας στις ίδιες ή άλλες επιχειρήσεις για επιδοτούμενη απασχόληση διάρκειας 12 μηνών (Φεβρουάριος 2016).
 7. Πρόγραμμα συμβουλευτικής, επαγγελματικής Κατάρτισης, πιστοποίησης προσόντων και πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού σε συνεργασία με κλαδικούς φορείς. 15.000 άνεργοι (Μάρτιος 2016)
 8. Πρόγραμμα προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας για 1.000 ανέργους για τη δημιουργία startups από νέους 18-29 ετών (Μάρτιος 2016)
 9. Πρόγραμμα προώθηση της επιχειρηματικότητας για 3.000 ανέργους άνω των 29 ετών για τη δημιουργία startups (Μάρτιος 2016)
 10. Πρόγραμμα απασχόλησης για ΑΜΕΑ σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Μάρτιος 2016)
 11. Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με εγγυημένη απασχόληση» για 26.000 ανέργους ηλικίας 29-64 ετών.
 12. Πρόγραμμα επιδότησης μισθολογικού κόστους για την ενίσχυση της πλήρως ασφαλισμένης εργασίας σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Μάρτιος 2016) στο πλαίσιο της απόφασης για την ενίσχυση, με τροποποίηση του νόμου 4019/2011, της κοινωνικής οικονομίας στον αγροτοδιατροφικό τομέα, στον τουρισμό, στο περιβάλλον αλλά και την ανάληψη πτωχευμένων επιχειρήσεων από συνεταιρισμούς εργαζομένων.
 13. Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 8 ? 12 μήνες, αντί των 5μηνών (Μάρτιος 2016).

Πηγή: Τα 13 νέα προγράμματα για ανέργους -Ευκαιρίες απασχόλησης για 254.000 άτομα | iefimerida.gr

Πρώτες Βοήθειες για παιδιά και βρέφη

Στόχος  του  συγκεκριμένου  προγράμματος  είναι  η  εκμάθηση  τεχνικών  και  δεξιοτήτων  με  σκοπό  την  άμεση  και  σωστή  αντιμετώπισηECOSEP  καταστάσεων  που  μπορούν  να  θέσουν  σε  κίνδυνο  την  υγεία  ή  και  την  ζωή  ακόμη  ενός παιδιού  ή  βρέφους.

Το  πρόγραμμα  είναι  συνολικής  διάρκειας  6  ωρών  και  περιλαμβάνει  τόσο  θεωρητική  εκπαίδευση  όσο  και  πρακτική  εξάσκηση  σε  σταθμούς  δεξιοτήτων.

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ :

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ (3 ώρες)

Στο  πρώτο  μέρος  του  σεμιναρίου  γίνεται  ανάλυση  των  παρακάτω  θεμάτων  με  χρήση  διαφανειών  &  videos  όπου  γίνεται  διεξοδική  ανάλυση  και  απαντώνται  όλα  τα  ερωτήματα.  

 • λιποθυμία
 • αιμορραγίες
 • κατάγματα
 • κακώσεις κεφαλής
 • εγκαύματα
 • αλλεργικές αντιδράσεις
 • δηλητηριάσεις
 • επιληπτικές κρίσεις
 • πνιγμός
 • δαγκώματα & τσιμπήματα
 • τροχαία ατυχήματα

 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ (3 ώρες)

Στο  δεύτερο  μέρος οι  εκπαιδευόμενοι  χωρίζονται  σε  μικρές  ομάδες  και  γίνεται  πρακτική  εξάσκηση  σε  σταθμούς  δεξιοτήτων  στα  παρακάτω  αντικείμενα:

 • Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση σε  παιδιά  &  βρέφη
 • Αντιμετώπιση πνιγμονής –  Εξαγωγή  ξένου  σώματος  σε  παιδιά  &  βρέφη
 • Αιμορραγίες – Επιδέσεις – Αντισηψία  τραύματος
 • Οργάνωση φαρμακείου   

Στο  τέλος  του  σεμιναρίου  χορηγείται  στους  συμμετέχοντες  βεβαίωση  επιτυχούς  παρακολούθησης  του  προγράμματος  από  το  Ευρωπαϊκό  Κολλέγιο  Αθλητιάτρων – ECOSEP.

Παρέχεται:
–  Καρτελάκι συμμετοχής και σημειώσεις
– Ολιγομελή τμήματα έως 8 άτομα
– Πιστοποίηση από το Ευρωπαικό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC)
– ΔΩΡΟ το βιβλιο “Πρώτες Βοήθειες – Μύθοι & Πραγματικότητα” του Νικόλαου Γκούρτσα  (336 σελίδες, τιμή βιβλιοπωλείου 30 €) το οποίο διδάσκεται σε αρκετές Πανεπιστημιακές Σχολές της χώρας μας όπως Παιδαγωγικό, ΤΕΦΑΑ , ΤΕΙ Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Μαιευτικής κλπ.

* Εγγραφείτε φέρνοντας και μια φίλη / φίλο σας και θα έχετε Έκπτωση 10% και οι δύο!

* Ειδικές τιμές για ανέργους και φοιτητές και οικογένειες

Κόστος ταχύρυθμου σεμιναρίου 6 ωρών : 80 Ευρώ

 

Αίτηση ενδιαφέροντος

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

Το email σας

Το μήνυμά σας

ΟΑΕΔ: Έρχονται 12 νέα προγράμματα για ανέργους

Σειρά δράσεων με στόχο τη συμμετοχή 90.000 ωφελούμενων – ανέργων του ΟΑΕΔ στην αγορά εργασίας έχει προγραμματιστεί για το αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση επανασχεδιασμού των υφιστάμενων προγραμμάτων, με καλύτερη στόχευση και διεύρυνση των δικαιούχων και βελτίωση όπου ήταν δυνατό των αμοιβών για τους ανέργους.

Στόχος είναι η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί εντός του Νοεμβρίου, ώστε η έναρξη εγγραφής των ανέργων και η επιλογή των έργων να υλοποιηθεί μεταξύ Δεκεμβρίου 2015 και Φεβρουαρίου 2016 και οι άνεργοι να ξεκινήσουν δουλειά εντός του Μαρτίου. Αναλυτικά, σύμφωνα με τα dikaiologitika.gr, έχει προγραμματιστεί η προκήρυξη των εξής προγραμμάτων:

– Συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης προσόντων και πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για 15.000 ανέργους ηλικίας 18 έως 24 ετών. Το πρόγραμμα έχει επανασχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς.

– Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με εγγυημένη απασχόληση για τις ηλικίες 29-64 ετών. Είχε ανακληθεί ως οικονομικά ασύμφορο και μικρής ωφέλειας για τους ανέργους. Το νέο πρόγραμμα αφορά πλέον όχι 16.000 ανέργους αλλά 26.000 και προβλέπεται εγγυημένη απασχόληση 6 μηνών με βασικό μισθό.

– Πρόγραμμα 10.000 θέσεων εργασίας 12μηνης διάρκειας με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους άνω των 50 ετών.

– Δράσεις Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 8.000 ανέργους έως 24 ετών, για την προώθησή τους εναλλακτικά σε προγράμματα κατάρτισης με εγγυημένη 12μηνη απασχόληση, προγράμματα προώθησης στην αυτοαπασχόληση και προγράμματα προώθησης στην επιχειρηματικότητα.

– Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης σε θέσεις απασχόλησης για 10.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-24 ετών σε επιχειρήσεις και στη συνέχεια ένταξη σε νέες θέσεις εργασίας στις ίδιες ή άλλες επιχειρήσεις για επιδοτούμενη απασχόληση (διάρκεια 12 μήνες).

– Αντίστοιχο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης σε θέσεις απασχόλησης για 3.000 άνεργους νέους ηλικίας 25-29 ετών. – Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης 5.000 νέων ανέργων έως 18-24 ετών, με επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες από την έναρξη της δραστηριότητάς τους. – Αντίστοιχο πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης 5.000 ανέργων νέων 25-29 ετών.

– Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας για 1.000 ανέργους για τη δημιουργία start-ups από νέους 18-29 ετών καθώς και για 3.000 ανέργους άνω των 29 ετών.

Πρόγραμμα απασχόλησης για ΑΜΕΑ σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

– Πρόγραμμα επιδότησης μισθολογικού κόστους για την ενίσχυση της εργασίας σε ΚΟΙΝΣΕΠ (1.575 ωφελούμενοι).

– Πρόγραμμα μαθητείας 4.000 νέων 15-24 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΝΕΕΤ).

Πηγή: http://empisteutiko.gr/oaed-erxontai-12-nea-programmata-gia-anergous/ | Empisteutiko.gr

4 συμβουλές για να μην καταλήξει το βιογραφικό σας στα… σκουπίδια

Καθημερινά οι υπεύθυνοι προσλήψεων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις διαβάζουν τόσα βιογραφικά που το να διαλέξουν τα πιο ξεχωριστά και κατάλληλα για τη θέση που επιθυμούν να καλύψουν αποτελεί άθλο.   

Διαβάστε στη συνέχεια 4 συμβουλές που θα βοηθήσουν το βιογραφικό σας να περάσει στην επόμενη φάση και όχι να βρει τον δρόμο του προς το καλαθάκι των αχρήστων.   

1. Δείξτε πρώτη και καλύτερη τη σχετική προϋπηρεσία

Μην κάνετε τη ζωή του ανθρώπου που διαβάζει το βιογραφικό σας δυσκολότερη χωρίς λόγο, δεν χρειάζεται να ψάχνει πίσω από τις λέξεις για να ανακαλύψει γιατί κρατάει στα χέρια του το βιογραφικό σας. Συνεπώς, αρχίστε το βιογραφικό με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που σας κάνουν κατάλληλο για τη συγκεκριμένη θέση. Αρχίστε από οποιαδήποτε σχετική εμπειρία και συνεχίστε με την ανάλογη εκπαίδευση που έχετε.

2. Το βιογραφικό δεν είναι έκθεση ιδεών

Ναι, είναι γεγονός, ότι όσο πιο συμπυκνωμένο είναι ένα βιογραφικό τόσο καλύτερα. Αυτό όμως δεν σημαίνει, ότι θα χρησιμοποιήσετε όσο πιο μικρά γράμματα μπορείτε, ώστε να χωρέσετε όλα αυτά που θέλετε να αναφέρετε σε μία σελίδα. Δείξτε λίγο έλεος σε αυτόν που θα το πάρει στα χέρια του και αφήστε τα κενά που πρέπει ανάμεσα στης πληροφορίες, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα σας κοστίσει σε περιεχόμενο. Οι περιγραφές που ξεπερνούν τις δύο σειρές είναι περιττές και κουραστικές.

3. Μην αναλώνεστε σε μεγάλους και βαρύγδουπους τίτλους

Είναι , επίσης, γεγονός ότι σε όλους αρέσει να χρησιμοποιούν φαντασμαγορικούς τίτλους για την εμπειρία τους και θέσεις που έχουν εργαστεί στο παρελθόν. Αυτό που δεν ξέρουν είναι ότι διευθυντές πωλήσεων έχουν την τρομερή ικανότητα να τους αποκωδικοποιούν! Περιγράψτε, λοιπόν, με απλά ελληνικά ή και όποια γλώσσα θέλετε ποιες είναι οι ικανότητες σας και θα κερδίσετε την ευγνωμοσύνη αυτού που διαβάζει το βιογραφικό σας ακόμα και ένα τηλέφωνο.

4. Να είστε σχολαστικοί

Είναι άνθρωπος! Μπορεί να έχει αναφερθεί ήδη αρκετές φορές αλλά μπορεί να σας κερδίσει και τη δουλειά. Ο διευθυντής ή έστω ο υπάλληλος που δίνει λίγο από τον χρόνο του να διαβάσει όσα έχετε γράψει θα εκτιμήσει το πόσο προσεκτικός είστε. Δηλαδή, αποθηκεύστε το βιογραφικό σας με το ονοματεπώνυμο σας και τη λέξη βιογραφικό για να μπορεί να καταλάβει εξαρχής τι ακριβώς είναι το αρχείο που βλέπει στην οθόνη του. Στη συνέχεια, κάντε λίγο πιο περιγραφικούς τους προηγούμενους τίτλους εργασίας και αν στείλετε και ένα cover letter ακόμα καλύτερα!

Ουσιαστικά, αυτό που συζητάμε τόση ώρα είναι με ποιόν τρόπο θα κάνετε τη ζωή ενός ακόμα εργαζόμενου ευκολότερη.