ΟΑΕΔ: Τρία νέα προγράμματα για πρόσληψη 42.000 ανέργων

Τα δύο πρώτα είναι με το συνδυασμό «κατάρτισης και απασχόλησης» και απευθύνονται σε 23.000 ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών. Με το ένα θα απασχοληθούν στον τουρισμό 8.000 άνεργοι ενώ με το δεύτερο άλλοι 15.000 άνεργοι σε επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics), λιανικού εμπορίου, πληροφορικής, καθώς και σε εταιρίες του πρωτογενούς τομέα (γεωργία-κτηνοτροφία) που έχουν εξωστρεφή προσανατολισμό.

Και τα δύο θα αρχίσουν να υλοποιούνται ταυτόχρονα. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει αρχές Μαΐου και το νέο στοιχείο είναι πως θα προβλέπεται μεγαλύτερη επιδότηση για τους ανέργους ενώ μέχρι τώρα τη μεγαλύτερη επιδότηση έπαιρναν οι λεγόμενοι «πάροχοι» των προγραμμάτων, δηλαδή τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Πολύ αργότερα αναμένεται να εκδοθεί η δεύτερη προκήρυξη από το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, που θα αφορά σε 19.000 προσλήψεις ανέργων όλων των ηλικιών σε υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία, περιφέρειες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός δεν αλλάζει. Εκείνο που αλλάζει είναι η διάρκεια των προγραμμάτων απασχόλησης που συνδυάζουν θεωρητική και πρακτική άσκηση για τους ωφελούμενους, η οποία δεν θα είναι πάντα 5 με 6 μήνες αλλά θα μπορεί να «προσαρμόζεται» και σε μικρότερα διαστήματα (π.χ. στους 4 αντί για 5 μήνες). Στη διάρκεια των νέων προγραμμάτων, οι άνεργοι θα αμείβονται περισσότερο σε σχέση με πριν.

Voucher Τουρισμού 2015

Απευθύνεται σε 8.000 ανέργους ηλικίας 25-29 ετών, αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και απο-φοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισμού 29.860.000 ευρώ.

Με το νέο σχεδιασμό το 63% της επιδοτούμενης δαπάνης θα λαμβάνεται από τους ανέργους και το 27% από τους παρόχους κατάρτισης. Οι αποδοχές για τους ανέργους -ωφελούμενους διαμορφώνονται ως εξής:

Ωφελούμενος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (100 ώρες θεωρία+420 ώρες πρακτική): 2.320 € μικτά, 2.180 € καθαρά.

Ωφελούμενος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (100 ώρες θεωρία+420 ώρες πρακτική): 2.544 € μικτά, 2.390 € καθαρά.

Πάροχος (θεωρητική κατάρτιση, συμβουλευτική, υποστήριξη πρακτικής άσκησης, επόπτες, διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών πιστοποίησης): 1.006 € για τριτοβάθμιους και 1.020 € για δευτεροβάθμιους.

Κοινωφελής Εργασία ΟΑΕΔ 2015

Στα υπουργεία Εργασίας, Υγείας, Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα γίνουν οι περισσότερες από τις 19.000 προσλήψεις που περιλαμβάνει το δεύτερο σκέλος του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας. Στο υπουργείο Εργασίας έχουν προγραμματιστεί 2.470 προσλήψεις, στο υπουργείο Υγείας 2.536 προσλήψεις και άλλες 4.500 προσλήψεις στα υπουργεία Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Το πρόγραμμα προβλέπει συμβάσεις για 5 μήνες και μισθό 429 ευρώ για τους κάτω των 25 ετών και 490 ευρώ για τους άνω των 25 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη εβδομάδα (27/4/2015) εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις πρώτες 32.433 προσλήψεις μέσω κοινωφελούς εργασίας στους δήμους της χώρας.

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε ειδικότητες αιχμής της ελληνικής οικονομίας

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 40.000.000 ευρώ, απευθύνεται σε 15.000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών, αποφοίτους ΑΕΙ/ ΤΕΙ και αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παρέχοντας υπηρεσίες Συμβουλευτικής – Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης προσόντων καθώς και πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στους παρακάτω τομείς:

  • Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
  • Λιανικό Εμπόριο
  • Εξωστρέφεια και Διεθνές Εμπόριο (Εμφαση στον πρωτογενή τομέα)
  • Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  • Βασική σημεία αλλαγών στο σχεδιασμό του Προγράμματος

Ο άνεργος μετά το τέλος του προγράμματος θα λαμβάνει 1.471,60 ευρώ, ενώ ο πάροχος για κάθε τμήμα κατάρτισης θα λαμβάνει 840 ευρώ. Με τον προηγούμενο σχεδιασμό ο άνεργος λάμβανε για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα 799,50 ευρώ και ο πάροχος για κάθε τμήμα κατάρτισης 1.050 ευρώ. Με το νέο σχεδιασμό έχουμε, δηλαδή, αύξηση 45,6% στην επιδότηση του ανέργου και μείωση 20% για το ΚΕΚ.

Εισάγεται η πρακτική άσκηση (on the job training) σε επιχειρήσεις με συναφές αντικείμενο στο οποίο θα καταρτιστούν οι άνεργοι με 120 ώρες θεωρία και 260 ώρες πρακτική άσκηση, μέσα στην επιχείρηση.

Η Θεωρητική κατάρτιση θα γίνει σε 2 στάδια ώστε να συνδυάζεται η θεωρία με την πρακτική στις επι-χειρήσεις. Στάδιο 1ο: 60 ώρες κατάρτιση στην έναρξη της δράσης. Στάδιο 2ο: υπόλοιπες 60 ώρες θεωρίας μετά την υλοποίηση ενός μήνα πρακτικής άσκησης.

Θα δημιουργηθεί ειδικό μητρώο των επιχειρήσεων των κλάδων που θα ζητούν ανέργους για πρακτική άσκηση (ανά ειδικότητα και περιοχή). Στις αιτήσεις, οι επιχειρήσεις θα αναφέρουν: α) τον αριθμό των ατόμων (ανά ειδικότητα) που θέλουν να απασχολήσουν για την απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας και πρακτικής άσκησης, β) τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν σε σταθερή βάση και την περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται.

Αντιμετώπιση της υποκατάστασης εργασίας κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης των ανέργων στις επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις όπου θα κάνουν πρακτική οι άνεργοι δεν θα επιτρέπεται να προβούν σε μείωση του προσωπικού, από την ημερομηνία υπογραφής της ένταξης τους στο έργο και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Ειδικότερα, σε περίπτωση που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση να προβεί σε νέα πρόσληψη ούτως ώστε να διατηρείται σταθερός ο αριθμός του υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης. Εδώ εισάγεται μια βασική διαφοροποίηση, καθώς σε όλα τα μέχρι τώρα προγράμματα οι επιχειρήσεις δεν θα έπρεπε να απολύσουν προσωπικό το τελευταίο τρίμηνο πριν από την υποβολή αιτήσεων ενώ τώρα θα μπορούν να έχουν απολύσει πριν και όχι κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Στον αριθμό του προσωπικού δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των πρακτικά ασκουμένων.

Οι επιχειρήσεις θα δηλώνουν στην Εργάνη τους ανέργους που θα απασχολήσουν για πρακτική άσκηση.

Πληροφορίες: dikaiologitika.gr

Αιτήσεις για όλα τα νέα Προγράμματα εδώ

Την Μεγάλη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε δήμους

Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, στις 10.00 το πρωί, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε δήμους της χώρας.

Με το νέο πρόγραμμα, του οποίου η πρώτη δημόσια πρόσκληση εκδόθηκε σήμερα, 32.433 άνεργοι θα προσληφθούν σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, για χρονικό διάστημα 5 μηνών.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) με χρήση του πεδίου «καταχώρηση ηλεκτρονικών αιτήσεων».

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρώτης Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε, τουλάχιστον, μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
– Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
– Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
– Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
– Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα II της Δημόσιας Πρόσκλησης
– Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν μόνο οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.

Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, την ΓΓΠΣ και την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με μοριοδότηση, η οποία βασίζεται σε πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:
– Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες,
– Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες,
– Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό,
– Την ηλικία, και
– Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 27-4-2015 στις 12 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).