ΑΣΕΠ 5Κ/2018: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για 37 προσλήψεις στο ΕΚΑΒ

Σήμερα εκδόθηκαν  τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 16/15-5-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, τριάντα επτά (37) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου – ειδικότητας ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 8 Μαρτίου 2019 έως και την πάροδο της 18ης Μαρτίου 2019, ημέρας Δευτέρας.

Οδηγός ηλεκτρονικών ενστάσεων

ΑΣΕΠ 2Κ/2018: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης

Σήμερα εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/8-2-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα δύο (42) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 12 Απριλίου 2019 έως και την πάροδο της 22ας Απριλίου 2019, ημέρας Δευτέρας.

Ειδική Αγωγή: Αυτές είναι οι νέες προθεσμίες για αιτήσεις ΑΣΕΠ

 

Ανακοινώθηκαν οι νέες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για τις προκηρύξεις 4ΕΑ και 5ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ, μετά το ”ξεπάγωμα” των διαδικασιών από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Οι διαδικασίες που είχαν ξεκινήσει στις 6 Ιουνίου 2019 και αναστάλθηκαν στις 12 Ιουνίου 2019 λόγω της προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών, συνεχίζονται κανονικά και μέχρι τη συμπλήρωση του εναπομείναντος χρονικού διαστήματος.

Σημειώστε τις νέες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων:

  • 4ΕΑ/2019 – Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής, η οποία αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΤΕ, αρχίζει  27 Ιουνίου 2019 και λήγει την 8η Ιουλίου 2019 (14:00)
  • 5ΕΑ/2019 – Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής, η οποία αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΔΕ, αρχίζει 27 Ιουνίου 2019 και λήγει την 8η Ιουλίου 2019 (14:00)

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους, υποβάλλονται στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, μέχρι την προθεσμία που θα οριστεί με ανακοίνωση του υπ. Παιδείας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.minedu.gov.gr).

 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2314 314202 – 23213 02583

Φόρμα επικοινωνίας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

Το email σας

Κατάστημα
ΣερρώνΘεσσαλονίκης

Το μήνυμά σας


ΑΣΕΠ: Δείτε ποια κριτήρια κρίνουν τον διορισμό στις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ

 

Συγκεκριμένα κριτήρια οφείλουν να πληρούν οι υποψήφιοι της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) για πρόσληψη σε φορείς του Δημοσίου, μέσω Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ). 

Αυτά είναι:

Κριτήρια Μόρια
Βαθμός απολυτηρίου Βαθμός Χ 20
Γνώση ξένων γλωσσών από 30 έως 70
Χρόνος ανεργίας έως 800
Πολύτεκνοι (από 4 παιδιά και πάνω) 50 ανά τέκνο
Τρίτεκνοι 40 ανά τέκνο
Μονογονεϊκές οικογένειες 50 ανά τέκνο
Εμπειρία 420(*
Αναπηρία (έως 50%) 150
Αναπηρία (60% και πάνω) 180

(*Η συνολική βαθμολογία στο κριτήριο της εμπειρίας ενδέχεται να διαφέρει από προκήρυξη σε προκήρυξη (ΣΟΧ).

 

Συγκεκριμένα κριτήρια οφείλουν να πληρούν οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) για πρόσληψη σε φορείς του Δημοσίου, μέσω Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ). 

Αυτά είναι:

Κριτήρια Μόρια
Χρόνος ανεργίας 25 ανά μήνα ανεργίας
Πολυτεκνική ιδιότητα 50 για κάθε τέκνο
Τριτεκνική ιδιότητα 40 για κάθε τέκνο
Ανήλικα τέκνα 30 για κάθε ανήλικο τέκνο (έως δύο)
Μονογονεϊκή οικογένεια  50 για κάθε τέκνο
Εμπειρία έως 972
Αναπηρία Ποσοστό αναπηρίας Χ 3
Αναπηρία γονέα, τέκνου κλπ Ποσοστό αναπηρίας Χ 2

Σημαντικό: Στις προκηρύξεις κατηγορίας ΥΕ γίνεται δεκτή οποιαδήποτε εμπειρία (δηλαδή, από οπουδήποτε έχει αποκτηθεί) – Εξαιρούνται οι προκηρύξεις που ρητώς αναφέρουν ότι απαιτείται ειδική εμπειρία.

 

Πότε βγαίνει η προκήρυξη; Πώς θα κάνω την αίτηση; Πού θα βρω τα δικαιολογητικά; Είναι σωστό το βιογραφικό μου; Τι εννοούν στα «ψιλά γράμματα»; Πώς μπορώ να αυξήσω την βαθμολογία μου; Χρειάζομαι κι άλλα πιστοποιητικά γνώσεων; Ταιριάζουν αυτά που ξέρω με τις απαιτήσεις; Γιατί θα απορρίψουν την αίτησή μου; Να συμμετέχω σε όλες τις προκηρύξεις ή να κινηθώ επιλεκτικά; Πώς μπορώ να ξεκινήσω την δική μου επιχείρηση; Τι χρειάζεται για τις επιδοτήσεις; Τα ερωτήματα είναι πολλά και η έξοδος από τον λαβύρινθο μοιάζει επίπονη.

Για αυτό, στα Γραφεία μας υπάρχει εμπειρία και τεχνογνωσία στον χώρο της εργασίας για να σας προσφέρει αυτό ακριβώς που χρειάζεστε:

-υποστήριξη για να ανταποκριθείτε με επιτυχία στις δαιδαλώδεις διαδικασίες

-να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητές σας και

-να διεκδικήσετε την θέση εργασίας που επιθυμείτε.  

 

Γραφείο Idea , Σέρρες
29ης Ιουνίου & Παύλου Μελά γωνία
Τηλέφωνο: 2321302583

Γραφείο Idea , Θεσσαλονίκη
Μεγάλου Αλεξάνδρου 15 , Εύοσμος
Τηλέφωνο: 2314314202

ΑΣΕΠ: «Κλειστό μέχρι νεωτέρας» (Εικόνα)

Επίσημη ενημέρωση στους υποψηφίους, για το ”τι μέλλει γενέσθαι” με τις προκηρύξεις, παρέχει το ΑΣΕΠ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή ενημέρωνει ότι «παγώνουν» οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων μέχρι και την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης.

Προσοχή: Προκηρύξεις που έχουν ήδη ξεκινήσει να «τρέχουν» δεν διατρέχουν κίνδυνο οριστικής διακοπής. Η διαδικασία θα συνεχιστεί για το υπόλοιπο του χρονικού διαστήματος, με το ίδιο ακριβώς χρονοδιάγραμμα.

Σημειώστε τους διαγωνισμούς που επηρεάζονται άμεσα:

  • Η προκήρυξη 2Κ/2019. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει κανονικά, για τους υποψηφίους της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, στις 18 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
  • Οι προκηρύξεις 4ΕΑ και 5ΕΑ/2019. Η προθεσμία υποβολής ολοκληρώνεται στις 21 Ιουνίου
  • Τα αποτελέσματα για διαγωνισμούς, η συνέχιση των διαδικασίων (π.χ. της 1Γ/2019) και η έκδοση της 5Κ/2019 μεταφέρονται και συνεχίζονται κανονικά μετά την ορκωμοσία 

Το μήνυμα του ΑΣΕΠ εμφανίζεται, αυτή την ώρα, μόνο μέσω σύνδεσης χρήστη:

ΑΣΕΠ: Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης του 3Κ/2018

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης ΑΣΕΠ  3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/2-2-20189/9-2-201810/16-2-2018 & 12/6-3-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, διακοσίων δέκα επτά (217) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ  (Υπουργείο Εσωτερικών).

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

 

 Οριστικά ΠΕ

  Οριστικά ΤΕ

 

Ή εναλλακτικά:

 Οριστικά ΠΕ

  Οριστικά ΤΕ