ΣΟΧ: Εργάτες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης

Την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 3μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του υποέργου.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα τυπικά προσόντα που θέτει η προκήρυξη.

Θα προσληφθούν αποκλειστικά απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται από την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου έως την Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2023 είτε ηλεκτρονικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία υπηρεσίας του φορέα.

Δείτε εδώ την πορεία όλων των προκηρύξεων ΑΣΕΠ

 

Η κατάθεση των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί!