Ψηφιακή εκτύπωση σε χαρτί εως 300γρ. Velvet/illustration
4 χρώμια ψηφιακή 1 όψη
Διάσταση
Τεμάχια Α3 33Χ48 35Χ50 36Χ57
100 60,00 € 70,00 € 150,00 € 170,00 €
200 120,00 € 140,00 € 220,00 € 240,00 €
400 170,00 € 180,00 € 250,00 € 290,00 €

 

Offset εκτύπωση σε χαρτί 150γρ. Illustration 
4 χρώμια CMYK 1 όψη
Διάσταση
Τεμάχια Α3 33Χ48 35Χ50 50Χ70 70Χ100
500 199,00 € 299,00 € 310,00 € 350,00 € 370,00 €
1.000 250,00 € 350,00 € 350,00 € 420,00 € 470,00 €
2.000 320,00 € 420,00 € 420,00 € 470,00 € 580,00 €