Αιτήσεις συμμετοχής στην προκήρυξη 1ΓΤ/2020

 

 

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1ΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 3/7-2-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Τ.Ε., υποβλήθηκαν συνολικά 6.599 αιτήσεις.

Δεδομένου ότι ορισμένοι υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν θέσεις διαφορετικών κλάδων – ειδικοτήτων, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 8.613 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ – ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ

301 – ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ

125

302 – ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

298

303 – ΤΕ01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

181

304 – ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ

396

305 – ΤΕ 01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

588

306 – ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

119

307 – ΤΕ 01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

42

308 – ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

34

309 – ΤΕ01.29 ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

149

310 – ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ

760

311 – ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘ. ΑΚΤΙΝ.)

22

312 – ΤΕ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ

167

313 – ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

318

314 – ΤΕ02.03 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

32

315 – ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

510

316 – ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

133

317 – ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

16

318 – ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

229

319 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

1.269

320 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΒΙΟΛΑ

28

321 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΒΙΟΛΙ

140

322 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ

32

323 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

47

324 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ

41

325 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

523

326 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

826

327 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΚΙΘΑΡΑ ΚΛΑΣΙΚΗ

347

328 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ

53

329 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ

16

330 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΚΟΡΝΟ

8

331 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΚΡΟΥΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ (ΚΛΑΣΙΚΑ – ΣΥΓΧΡΟΝΑ)

28

332 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΚΡΟΥΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ

3

333 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ

7

334 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΟΜΠΟΕ

5

335 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΟΥΤΙ

4

336 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΠΙΑΝΟ

927

337 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΣΑΞΟΦΩΝΟ (ΑΛΤΟ – ΒΑΡΥΤΟΝΟ – ΤΕΝΟΡΟ)

45

338 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ

5

339 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΤΟΥΜΠΑ

6

340 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΤΡΟΜΠΕΤΑ

34

341 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΤΡΟΜΠΟΝΙ

9

342 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΦΑΓΚΟΤΟ

3

343 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΦΛΑΟΥΤΟ

88

 

 

Πηγή: asep.gr