Αιτήσεις συμμετοχής στην προκήρυξη 2ΓΔ/2020

 

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2ΓΔ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2/5-2-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ),  για  τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Δ.Ε., υποβλήθηκαν συνολικά 1.241 αιτήσεις

Δεδομένου ότι ορισμένοι υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν θέσεις διαφορετικών κλάδων – ειδικοτήτων, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 1.259 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ

ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

40

ΔΕ01.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ

44

ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ

36

ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

50

ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

523

ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

308

ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

258

 

Πηγή: asep.gr