Αίτηση θεραπείας για την προκήρυξη 3Κ/2018

Την δυνατότητα δικαίωσης, εφόσον αποδείξουν την ορθότητα των απόψεών τους, έχουν οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα κατάταξης της 3Κ/2018.

Υψηλόβαθμο στέλεχος του ΑΣΕΠ με εμπειρία στο συγκεκριμένο θέμα ότι η αίτηση θα πρέπει να είναι απόλυτα σωστή και να απαντάει με συγκεκριμένο τρόπο στην απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής για κάθε αίτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να στραφούν με συγκεκριμένο τρόπο και κατά συνυποψηφίων τους που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων. ”Θα πρέπει να προσκομίσουν συγκεκριμένα στοιχεία και να μην στραφούν κατά του μισού πίνακα διοριστέων. Διαφορετικά η αίτησή τους θα απορριφθεί ως αόριστη και αβάσιμη” σημειώνει το ίδιο στέλεχος.

Οι εκτιμήσεις ελεγκτών του ΑΣΕΠ είναι ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαβάσουν ξανά την προκήρυξη και τις σημαντικές λεπτομέρειες της, προτού κάνουν Αίτηση Θεραπείας. Να προσπαθήσουν δηλαδή να εξηγήσουν την μείωση των μορίων τους πριν υποβάλουν το σχετικό έντυπο. Υποστήριζαν μάλιστα, ότι η προκήρυξη του ΑΣΕΠ είναι διάσπαρτη σε κάθε σημείο με νόμους οι οποίοι τεκμηριώνουν τις αποφάσεις του ΑΣΕΠ επί των αιτήσεων. Ανέφεραν χαρακτηριστικά το παράδειγμα της τριτεκνίας και τις εξαιρέσεις του.

Σημειώστε:

  • Η Αίτηση Θεραπείας μπορεί να υποβληθεί μόνο με δύο τρόπους. Είτε αυτοπροσώπως στο ΑΣΕΠ είτε με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση της Ανεξάρτητης Αρχής. Ο φάκελος αποστολής πρέπει να γράφει ”Αίτηση Θεραπείας για την προκήρυξη 3Κ/2018
  • Δεν απαιτείται παράβολο ούτε υπάρχει προθεσμία για την υποβολή της αίτησης
  • Όσοι δικαιωθούν δεν σημαίνει ότι κερδίζουν αυτόματα θέση διορισμού. Απλώς τους επιστρέφονται τα μόρια που αφαιρέθηκαν. Εάν τα μόρια (που θα επιστραφούν) είναι αρκετά για να βρεθεί ο υποψήφιος πάνω από τον τελευταίο επιτυχόντα, τότε περιλαμβάνεται στον πίνακα διοριστέων. Σε διαφορετική περίπτωση, βελτιώνει την θέση του στον πίνακα κατάταξης
  • Οι θέσεις είναι 8.166. Όσοι δικαιωθούν και πιάσουν τα απαραίτητα μόρια, θα αντικαταστήσουν ήδη διορισμένους. Δεν θα προσληφθούν υπεράριθμοι.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2314 314202 – 23213 02583