ΑΣΕΠ: Προσλήψεις εργατών καθαριότητας στον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη δέκα (10) ΕΡΓΑΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου.  

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

 

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί!