ΑΣΕΠ 11Κ/2021: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων για την κατηγορία ΠΕ

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 11Κ/2021 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, δύο (2) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού) και ΠΕ Τεχνικών Εκδόσεων στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης).

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α)   Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

β)   Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Τα οριστικά αποτελέσματα του Κλάδου ΠΕ Καλλιτεχνών-Γλυπτών, για την πλήρωση θέσης στην Τράπεζα της Ελλάδος, θα εκδοθούν μετά την ολοκλήρωση της ειδικής πρακτικής δοκιμασίας.

Δείτε τους πίνακες και αναλυτικά την ανακοίνωση ΕΔΩ