ΑΣΕΠ: 14 συμβάσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών

 

Την πρόσληψη 14 υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι τη συμπλήρωση 2 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι διαθέσιμες ειδικότητες είναι:

-ΠΕ Αρχαιολόγων
-ΠΕ Τοπογράφων μηχανικών
-ΠΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
-ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 

IDEA Σέρρες: 23213 02583