ΑΣΕΠ 1ΔΑ/2023 : Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης και απορριπτέων ΔΕ

Γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης (www.ministryofjustice.gr) και του ΑΣΕΠ, η Ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ανάρτηση των οριστικών πινάκων κατάταξης καθώς και του πίνακα απορριπτέων υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ, όπως ορίζεται στην προκήρυξη 1ΔΑ/2023 για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, τετρακοσίων (400) θέσεων μόνιμου προσωπικού της κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Δικαστικής Αστυνομίας, του αστυνομικού τομέα της «Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.5049/2023 (Α΄152).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση ΕΔΩ