ΑΣΕΠ 2Κ/2023: Πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2Κ/2023 του Α.Σ.Ε.Π. που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα δύο (72) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Επιμελητήριο Ημαθίας, στο Επιμελητήριο Σερρών, στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 10.380 αιτήσεις.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση ΕΔΩ