ΑΣΕΠ 5Κ/2021: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων επιλαχόντων στο Υπουργείο Εσωτερικών για την κατηγορία ΠΕ

Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα από επιλαχόντες της Προκήρυξης 5Κ/2021, για την πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του Ν. 4765/2021, (Α΄ 6), όπως ισχύει, έξι (6) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Κλάδου/Ειδικότητας ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, στο Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς νέα προκήρυξη, με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη.

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση και τους πίνακες ΕΔΩ