ΑΣΕΠ 5Κ/2021: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών από επιλαχόντες της κατηγορίας ΠΕ

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων από επιλαχόντες της Προκήρυξης 5Κ/2021 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, έξι (6) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Κλάδου/Ειδικότητας ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, χωρίς νέα προκήρυξη, από επιλαχόντες της προκήρυξης 5Κ/2021, στο Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021,
 

το ΑΣΕΠ καλεί

τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παρούσας Ανακοίνωσης, οι οποίοι με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, προηγούνται μεταξύ των αδιάθετων υποψηφίων σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π., στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

για την Προκήρυξη  5Κ/2021 – Κατηγορία ΠΕ – ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 115 10

 

σε φάκελο μεγέθους Α4, ή σε ειδικό φάκελο Α.Σ.Ε.Π. POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία.
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής.
  3. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ της Προκήρυξης).

 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση ΕΔΩ