ΑΣΕΠ: 60 προσλήψεις στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης

 

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 60 ατόμων ΥΕ Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 06/02/2019-15/02/2019

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη εμπειρίας τους και των λοιπών ιδιοτήτων τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4 «Καθιρισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών» της υπ’αριθμόν 6481/745-θ/8-6-2018 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

 

Αναλαμβάνουμε την επιτυχή συμπλήρωση της αίτησή σας!

Τηλέφωνο: 2314314202

 

Φόρμα επικοινωνίας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

Το email σας

Κατάστημα
ΣερρώνΘεσσαλονίκης

Το μήνυμά σας