ΑΣΕΠ: 69 θέσεις εργασίας στον δήμο Κορδελιού – Ευόσμου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα εννέα (69) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, που εδρεύει στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα του εξής
 
 
  • 16 ΔΕ Οδηγών Γ’ κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 1  ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων
  • 2  ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (σάρωθρο)
  • 50 ΥΕ Εργατών/τριών καθαριότητας
 
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου, Παύλου Μελά 24 Τ.Κ. 56224 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, υπόψη κ. Σάβα Άννα.
 

 

Τα Γραφεία IDEA αναλαμβάνουν κατόπιν ραντεβού την επιτυχή συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης σας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Idea Εύοσμος: 2314 314202

 

 

Η προθεσμία των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί !!!