ΑΣΕΠ 6Κ/2020: Τέλος χρόνου για υποψηφίους ΥΕ

 

Μέχρι σήμερα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου και ώρα 14:00 έχουν τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για την προκήρυξη 6Κ/2020.

Ο διαγωνισμός αφορά στην πλήρωση 1.209 μόνιμων θέσεων σε νοσοκομεία και φορείς Υγείας της χώρας.