ΑΣΕΠ 7Κ/2020: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων επιλαχόντων της κατηγορίας ΤΕ

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας πλήρωσης πέντε (5) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης), από τον πίνακα επιλαχόντων της Προκήρυξης 7Κ/2020 του ΑΣΕΠ , σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021 .

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση και τα αποτελέσματα ΕΔΩ