ΑΣΕΠ 7Κ/2020: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων επιλιαχόντων για την κατηγορία ΔΕ

Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας πλήρωσης δύο (2) θέσεων κλάδου ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ) στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης), από τον πίνακα επιλαχόντων της Προκήρυξης 7Κ/2020 του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15.1.2021).

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

 

Δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ