ΑΣΕΠ 9Κ/2021: Αποτελέσματα στις υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες

Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της προκήρυξης 9Κ/2021 και προκειμένου να καταρτιστούν οι «ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ» για τις θέσεις των κλάδων ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ και ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ, επί τη βάσει των «ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ», γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα στις προβλεπόμενες στην ως άνω προκήρυξη Υγειονομικές εξετάσεις και Αθλητικές και Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες που διενεργήθηκαν από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από 24 Οκτωβρίου 2022 έως 26 Νοεμβρίου 2022.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον Αριθμό Μητρώου Υποψηφίου (Α.Μ.), ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση και τους πίνακες ΕΔΩ