ΑΣΕΠ 9Κ/2021: Για τη διερνέργεια Υγειονομικών εξετάσεων, Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών δοκιμασιών

 

Γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του ΑΣΕΠ, η Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τη «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ» με την οποία καλούνται οι υποψήφιοι για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης, όπως ορίζεται στην προκήρυξη 9Κ/2021, να παρουσιαστούν ενώπιον των Υγειονομικών, Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών Επιτροπών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση με τους πίνακες ΕΔΩ