ΑΣΕΠ: Δείτε ποια κριτήρια κρίνουν τον διορισμό στις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ

 

Συγκεκριμένα κριτήρια οφείλουν να πληρούν οι υποψήφιοι της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) για πρόσληψη σε φορείς του Δημοσίου, μέσω Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ). 

Αυτά είναι:

Κριτήρια Μόρια
Βαθμός απολυτηρίου Βαθμός Χ 20
Γνώση ξένων γλωσσών από 30 έως 70
Χρόνος ανεργίας έως 800
Πολύτεκνοι (από 4 παιδιά και πάνω) 50 ανά τέκνο
Τρίτεκνοι 40 ανά τέκνο
Μονογονεϊκές οικογένειες 50 ανά τέκνο
Εμπειρία 420(*
Αναπηρία (έως 50%) 150
Αναπηρία (60% και πάνω) 180

(*Η συνολική βαθμολογία στο κριτήριο της εμπειρίας ενδέχεται να διαφέρει από προκήρυξη σε προκήρυξη (ΣΟΧ).

 

Συγκεκριμένα κριτήρια οφείλουν να πληρούν οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) για πρόσληψη σε φορείς του Δημοσίου, μέσω Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ). 

Αυτά είναι:

Κριτήρια Μόρια
Χρόνος ανεργίας 25 ανά μήνα ανεργίας
Πολυτεκνική ιδιότητα 50 για κάθε τέκνο
Τριτεκνική ιδιότητα 40 για κάθε τέκνο
Ανήλικα τέκνα 30 για κάθε ανήλικο τέκνο (έως δύο)
Μονογονεϊκή οικογένεια  50 για κάθε τέκνο
Εμπειρία έως 972
Αναπηρία Ποσοστό αναπηρίας Χ 3
Αναπηρία γονέα, τέκνου κλπ Ποσοστό αναπηρίας Χ 2

Σημαντικό: Στις προκηρύξεις κατηγορίας ΥΕ γίνεται δεκτή οποιαδήποτε εμπειρία (δηλαδή, από οπουδήποτε έχει αποκτηθεί) – Εξαιρούνται οι προκηρύξεις που ρητώς αναφέρουν ότι απαιτείται ειδική εμπειρία.

 

Πότε βγαίνει η προκήρυξη; Πώς θα κάνω την αίτηση; Πού θα βρω τα δικαιολογητικά; Είναι σωστό το βιογραφικό μου; Τι εννοούν στα «ψιλά γράμματα»; Πώς μπορώ να αυξήσω την βαθμολογία μου; Χρειάζομαι κι άλλα πιστοποιητικά γνώσεων; Ταιριάζουν αυτά που ξέρω με τις απαιτήσεις; Γιατί θα απορρίψουν την αίτησή μου; Να συμμετέχω σε όλες τις προκηρύξεις ή να κινηθώ επιλεκτικά; Πώς μπορώ να ξεκινήσω την δική μου επιχείρηση; Τι χρειάζεται για τις επιδοτήσεις; Τα ερωτήματα είναι πολλά και η έξοδος από τον λαβύρινθο μοιάζει επίπονη.

Για αυτό, στα Γραφεία μας υπάρχει εμπειρία και τεχνογνωσία στον χώρο της εργασίας για να σας προσφέρει αυτό ακριβώς που χρειάζεστε:

-υποστήριξη για να ανταποκριθείτε με επιτυχία στις δαιδαλώδεις διαδικασίες

-να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητές σας και

-να διεκδικήσετε την θέση εργασίας που επιθυμείτε.  

 

Γραφείο Idea , Σέρρες
29ης Ιουνίου & Παύλου Μελά γωνία
Τηλέφωνο: 2321302583

Γραφείο Idea , Θεσσαλονίκη
Μεγάλου Αλεξάνδρου 15 , Εύοσμος
Τηλέφωνο: 2314314202