ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών

 

Με εννέα υπαλλήλους ενισχύεται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας από έναν έως τέσσερις μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την λήξη του υποέργου.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν άτομα Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

 

Οι ειδικότητες είναι:

-ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
-ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
-ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
-ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

 

 

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί!

 

Τα Γραφεία IDEA αναλαμβάνουν, κατόπιν ραντεβού την επιτυχή συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης σας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Idea Σέρρες: 23213 02583

Idea Εύοσμος: 2314 314202