Εξυπηρετηθείτε από τα Γραφεία IDEA

 Χωρίς καθυστερήσεις , χωρίς αναμονή σε ουρές και πάντα οικονομικά! 

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 • Βεβαίωση Ενσήμων
 • Βεβαίωση Εργασιακής Εμπειρίας
 • Βεβαίωση ΑΜΚΑ
 • Βεβαιώσεις Στρατού
 • Εκκαθαριστικό εφορίας
 • Ε1
 • Προσωποποιημένη πληροφόρηση
 • Έκδοση παραβόλων Δημοσίου
 • Βεβαιώσεις Εισφορών (ΕΦΚΑ-ΟΓΑ-ΟΑΕΕ-ΤΣΑΥ)
 • Ληξιαρχικές πράξεις
 • Πιστοποιητικό Ιθαγένειας
 • Εξουσιοδοτήσεις
 • Εκτύπωση Τελών Κυκλοφορίας
 • Άυλη Συνταγογράφηση

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στα:

23213 02583 για τις Σέρρες

2314 314202 για τη Θεσσαλονίκη