– Τι είναι η ψηφιακή Υπογραφή;map_greece1

Η Ψηφιακή Υπογραφή στοχεύει στην απόδειξη της γνησιότητας ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, όπως θα συνέβαινε αντίστοιχα με την επικύρωση ενός εγγράφου σε φυσική μορφή. Με την χρήση της Ψηφιακής Υπογραφής αποδεικνύεται ότι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο δημιουργήθηκε πράγματι από τον συντάκτη που το υπογράφει, χωρίς να έχει αλλοιωθεί περαιτέρω.

– Που χρησιμοποιείται η ψηφιακή Υπογραφή;

Σύμφωνα με το Νόμο 4155/2013, από την 01/01/2014 έχει γίνει υποχρεωτική η διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ). Σε πρώτη φάση αφορά σε συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με προϋπολογισμό πάνω από €60.000.                                                                                                                                                                                                     Προϋπόθεση για τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του Δημόσιου τομέα είναι οι χρήστες να κατέχουν Αναγνωρισμένα Ψηφιακά Πιστοποιητικά από Πάροχο Πιστοποίησης διαπιστευμένο για την έκδοσή τους. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα έχουν τη δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής εγγράφων.

– Στην υπηρεσία κατάθεσης ηλεκτρονικού δικογράφου μέσω της οποίας οι δικηγόροι έχουν την δυνατότητα να καταθέτουν ηλεκτρονικά τα ψηφιακά υπογεγραμμένα δικόγραφα.

– Στο πιλοτικό πρόγραμμα ΥΠΕΚΑ, Υπουργείου Δικαιοσύνης, Υπουργείο Οικονομικών και συμβολαιογράφων, που αφορά στην ηλεκτρονική διαβίβαση στοιχείων και αντιγράφων συμβολαιογραφικών πράξεων με χρήση ψηφιακής υπογραφής στη βάση δεδομένων της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Εξασφαλίστε την επιτυχή ολοκλήρωση της Ψηφιακής Υπογραφής.

Φροντίστε για την ορθή συμμετοχή σε Ηλεκτρονικού Διαγωνισμούς Δημοσίου.

Αποφύγετε λάθη που μπορεί να κρίνουν το τελικό αποτέλεσμα.

– Τι παρέχουμε;gempckey

Παρέχεται πλήρης τεχνική υποστήριξη, κάνοντας τη διαδικασία έκδοσης Ψηφιακής Υπογραφής απλή και γρήγορη (εγκατάσταση μέσα σε λίγες ημέρες):

  • Απόκτηση – παραμετροποίηση του απαραίτητου εξοπλισμού (usb token).
  • Εγκατάσταση Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών ψηφιακής υπογραφής και των αναγκαίων Προγραμμάτων (σε usb token και σε υπολογιστή).
  • Άρτια Εκπαίδευση του χρήστη για τον τρόπο χρήσης της ψηφιακής υπογραφής

Το γραφείο μας έχει ως στόχο να γίνει εύκολη η έκδοση ψηφιακής υπογραφής για την επιχείρηση. Αναλαμβάνουμε την διαδικασία έκδοσης ψηφιακής υπογραφής και την εκπαίδευση του χρήστη στην χρησιμοποίηση αυτής!

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε άμεσα με το 23213 02583 ή συμπληρώστε την αίτηση ενδιαφέροντος!

 

[contact-form-7 404 "Δεν βρέθηκε"]