Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη 2/2021 του ΔΕΔΔΗΕ

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη 2/2021 του ΔΕΔΔΗΕ.

Αφορά τις εξής κατηγορίες και ειδικότητες:

  • ΠΕ Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών
  • ΠΕ Διπλωματούχων Χημικών Μηχανικών
  • ΠΕ Μηχανικών Πληροφορικής
  • ΠΕ Πτυχιούχων Πληροφορικής
  • ΠΕ Πτυχιούχων Γεωπόνων
  • ΤΕ Δασοπόνων
  • ΤΕ Πτυχιούχων Μηχανικών Οχημάτων
  • ΤΕ Πτυχιούχων Πληροφορικής
  • ΔΕ Μηχανοτεχνικών Αυτοκινήτων
  • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων για τις συγκεκριμένες ειδικότητες απασχόλησης και για όλους τους κωδικούς θέσεων αυτών.

Οι επιλεγέντες θα κληθούν να αποδεχθούν τη θέση τους και να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση αλλά και τους πίνακες κατάταξης ΕΔΩ