Επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους από 15 έως 29 ετών σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Βόλο

Το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ, ως Φορέας της Ένωσης ΕΣΕΕ/ΙΝΕ ΓΣΕΕ/ΕΕΔΕ στην οποία έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υλοποιεί μέρος συγχρηματοδοτούμενου έργου εξατομικευμένων υπηρεσιών με τίτλο: «Χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 για τη χρηματοδότηση ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας ύστερα από απολύσεις και αυτοαπασχολουμένων των οποίων η δραστηριότητα σταμάτησε στα καταστήματα ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε. στην Ελλάδα» (κωδικός EGF/2014/013 EL/ODYSSEFS FOKAS).

Στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου συμπεριλαμβάνεται και η παροχή εξειδικευμένων επιδοτούμενων ενεργειών σε 500 άνεργους νέους/ες ηλικίας 15 έως 29 ετών στην Αθήνα, το Βόλο και τη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά οι επιδοτούμενες ενέργειες του έργου που προβλέπονται να υλοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

Ενέργεια Α: Επαγγελματική Συμβουλευτική Ενέργεια Β: Κατάρτιση (συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτισης και εξειδικευμένη κατάρτιση/ επιμόρφωση), Ενέργεια Γ: Προώθηση Επιχειρηματικότητας Ενέργεια Δ: Επιδότηση Κινητικότητας.

Το έργο αφορά ανέργους:

1. Ηλικίας: 15 – 29 ετών α) που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, β) που δεν έχουν συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (Δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 14/5/1986 μέχρι και 13/5/2001),

2. Που είναι άνεργοι (είτε είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, είτε όχι),

3. Που απέχουν από προγράμματα απασχόλησης, κατάρτισης κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου (πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής),

4. Που απέχουν από προγράμματα εκπαίδευσης, κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου (πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής).

Προθεσμίες υποβολής

αίτησης Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 26 Απριλίου 2016. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 13 Μαΐου 2016.

Τρόποι υποβολής αίτησης

Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά ή να κατατεθεί αυτοπροσώπως.

Πληροφορίες για το Έργο

Οι πληροφορίες του Έργου βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εργασίας (www.inegsee.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα των Εξειδικευμένων Κέντρων Προώθησης στην Απασχόληση του ΙΝΕ / ΓΣΕΕ (www.ekpaine.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε 10.00 – 14.00.

Αθήνα (Εμμ. Μπενάκη 71Α, Αθήνα, Τ.Κ. 10681) Πρόσωπα Επαφής: Δήμητρα Ζυγούρη 210-3327779 Φωτεινή Καζαντζίδη 210-3327721,2

Θεσσαλονίκη (Αισώπου 24 & Προμηθέως, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627, 2ος όροφος)

Πρόσωπα Επαφής:

Νατάσα Περπερίδου, Μαρία Ιωαννίδου 2310385810 – 14 Λάρισα (Τζαβέλλα 4, Λάρισα, Τ.Κ. 41222)

Πρόσωπο Επαφής:

Κωνσταντίνος Παναγούλης, Φανή Χρήστου 2410537489, 90