Υπεύθυνος/η Καταστήματος Εστίασης στην πόλη των Σερρών

 • ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 • Σέρρες

Καθήκοντα:
 • Αποτελεσματικό συντονισμό όλων των καθημερινών δραστηριοτήτων
 • Επίβλεψη και εκπαίδευση προσωπικού
 • Διασφάλιση της άριστης και ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών με ευγένεια και προθυμία
 • Εκπαίδευση και καθοδήγηση του νεοεισερχόμενου προσωπικού για αποτελεσματική ανάληψη των καθηκόντων του
 • Ετοιμασία του προγράμματος εργασίας / βάρδιας του προσωπικού και αποτελεσματική διαχείριση πιθανών αλλαγών.
 • Αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων προσωπικού του Εστιατορίου (πχ. τήρηση ωραρίου, εμφάνιση / στολή, άδειες προσωπικού κ.α.)
 • Διασφάλιση σωστής διαχείρισης του ταμείου των Εστιατορίου (άνοιγμα, κλείσιμο)
 • Αποτελεσματικός έλεγχος του επιπέδου των αποθεμάτων του καταστήματος
 • Συμβολή στη συνεργασία μεταξύ κουζίνας και εξυπηρέτησης
 • Τήρηση των προτύπων σερβιρίσματος και εξυπηρέτησης
 • Τακτικά meetings με το προσωπικό για την επίλυση προβλημάτων ή δυσλειτουργιών
 • Διασφάλιση και έλεγχος των θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας καθώς και διασφάλιση της σωστής παρουσίασης και εικόνας του Εστιατορίου
 • Τήρηση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στο εστιατόριο και διατήρηση της καλής κατάστασης του εξοπλισμού

Προσόντα:

 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε διευθυντική θέση σε εστιατόριο η/και ξενοδοχειακή μονάδα στον επισιτιστικό τομέα
 • Εμπορική αντίληψη και προσανατολισμός
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό πίεση
 • Ικανότητα άμεσης επίλυσης προβλημάτων
 • Γνώση διαδικασιών και προτύπων HACCP
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης προσωπικού
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Φιλική προσωπικότητα και διάθεση
 • Προσεγμένη εμφάνιση
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη
 

Παροχές Εταιρείας:

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση

•    Δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας

 
 
Πληροφορίες & Αποστολή βιογραφικών
 
Γραφείο Idea
29ης Ιουνίου & Παύλου Μελά γωνία, Σέρρες
Τηλέφωνο: 2321302583