Ζητείται άτομο για γραμματειακή υποστήριξη

Απαραίτητες γνώσεις : 

 

·        Σχετική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων  

·        Άριστες γνώσεις διαχείρισης Social Media 

·        Άριστες γνώσεις Γραφιστικής 

·        Άριστες γνώσεις Microsoft Office 

 

Σημαντικά Προσόν 

·        Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση 

·        Διάθεση εξέλιξης 

 

 Προσφέρεται:

Μισθός 1000€ + ένσημα

Πλήρης Απασχόληση 

Άμεση πρόσληψη 

 

 

Πληροφορίες & κατάθεση βιογραφικών

Γραφείο IDEA Eύοσμος

Μεγ. Αλεξάνδρου 15, Ισόγειο 56224

Τηλ: +30 2314 314202