Κοινωνικός Τουρισμός 2021: Οι πίνακες του ΟΑΕΔ – Πώς γίνεται ένσταση

Οι πίνακες για το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός 2021» με τα αποτελέσματα για τους δικαιούχους, ωφελούμενους και παρόχους των τουριστικών καταλυμάτων.

Οι πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος «Κοινωνικός Τουρισμός 2021», για τους δικαιούχους, ωφελούμενους και παρόχους των τουριστικών καταλυμάτων, αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι προσωρινοί πίνακες των δικαιούχων αφορούν 300.000 επιταγές του «Κοινωνικού Τουρισμού 2021», ενώ δικαιούχοι και πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων από την Πέμπτη, 15 Ιουλίου και ώρα 08:00 μέχρι και το Σάββατο, 17 Ιουλίου και ώρα 23:59.

Συγκεκριμένα, η ένταση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά –σε αντίθετη περίπτωση δεν εξετάζεται– με τους κωδικούς του TAXISnet ή τους κωδικούς ΟΑΕΔ, μέσω της διαδικτυακής πύλης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση: http://www.oaed.gr/e-yperesies

Σημειώνεται, πως οι δικαιούχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν:

α) Να έχουν πρώτα ελέγξει, αν οι ίδιοι ευθύνονται για το εσφαλμένο αποτέλεσμα, λόγω μη σωστής συμπλήρωσης της αίτησης, ανατρέχοντας σε αυτήν με τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα.

β) Να αναφέρουν το λόγο της ένστασης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, μη έκδοση επιταγής για ωφελούμενο παιδί).

γ) Να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών, σύμφωνα με τους όρους της δημόσιας πρόσκλησης.

Επίσης, οι πάροχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά των ισχυρισμών τους.