Λοιπό επικουρικό: Νέες προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στο ΕΚΑΒ

 

Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ με ανακοίνωσή του καλεί τα μέλη να συμμετάσχουν στην νέα  διαδικασία.

Η πρόσκληση απευθύνεται  σε όσους κατέθεσαν αίτηση στην προηγούμενη επιλογή και δεν διορίστηκαν, αλλά και σε νέους υποψηφίους .

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 18 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 25 του ίδιου μήνα.

Η διαδικασία πρόσληψης, τα κριτήρια, η μοριοδότηση και τα προσόντα περιγράφονται στην υπουργική απόφαση ΦΕΚ 460Β΄14/2/2020 (παραμένει δηλ. η ίδια).

Κάθε υποψήφιος/α έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε μια μόνο ΔΥΠΕ.

Η κατάθεση των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί!