Νέες θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης

Με 4 νέους υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Εφορεία Αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση εργασιών στο έργο «Αποκατάσταση των υπερώων του Ι. Ναού της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη».

Οι προσληφθέντες  θα υπογράψουν 4μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν μακροχρόνια ανεργία, (πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ), εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, που αποκτήθηκε είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, και εκπληρώνουν σειρά κοινωνικών κριτηρίων: αριθμός ανήλικων τέκνων, πολυτεκνική ή τριτεκνική ιδιότητα, ΑμΕΑ.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή έως 27 Σεπτεμβρίου.

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ