Νέο Voucher ΟΑΕΔ για ανέργους από 29 έως 64 ετών

Από τις 10 Οκτωβρίου θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις άνεργοι ηλικίας 29 έως 64 ετών με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα για να διεκδικήσουν ένα απο τα voucher του ΟΑΕΔ 16.600 θέσεις κατάρτισης και απασχόλησης και να λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 1.600 ευρώ μεικτά για την διάρκεια του προγράμματος.

Το 25% των επιτυχόντων του προγράμματος voucher του ΟΑΕΔ θα εργαστούν σίγουρα σε επιχειρήσεις των δύο κλάδων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Σύμφωνα με την απόφαση του ΟΑΕΔ το voucher των 1.600 ευρώ περιλαμβάνει:

1) Πρόγραμμα θεωρητικής άσκησης 100 ωρών.

2) Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (διάρκειας 300 ωρών).

3) Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

4) Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων τα οποία θα αποκτήσουν οι ωφελούμενοι, κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

5) Εγγυημένη απασχόληση με πλήρη ασφάλιση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 συνεχόμενων μηνών (25 ημερομίσθια ανά μήνα) καθώς και παροχή συστατικής επιστολής από τον εργοδότη.

 Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση βάσει των κριτηρίων, τα οποία είναι:

*Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

*Ηλικία υποψηφίου.

*Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/ και συζύγου

*Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στα αντικείμενα του κλάδου που επιλέγει.

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση είναι 120 μόρια. Όσοι δεν επιλεγούν στο μητρώο Ωφελούμενων, από την ημέρα δημοσίευσής του, έχουν δικαίωμα εντός πέντε ημερών να υποβάλλουν ένσταση.

 Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.voucher.gov.gr. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)

www.dikaiologitika.gr