ΟΑΕΔ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 91 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς

 

Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού σε βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς του Οργανισμού.

Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι η προθεσμία καθορίζεται από τις  17/12/2019, ημέρα Τρίτη μέχρι και τις 02/01/2020 ημέρα Πέμπτη και αφορά υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας , ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του Ο Α Ε Δ σύμφωνα με την ΣΟΧ2/2019.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται με όλα , τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε  αυτοπροσώπως  ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από τον αιτούντα πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

 

Το εμπρόθεσμο των ταχυδρομικά απεσταλμένων αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία ταχυδρομείου που φέρει ο φάκελος αποστολής .

 

Η υποβολή των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί!