Παράταση αιτήσεων Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για τη διαδικασία πρόσληψης λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 24/03/2022 και ώρα 24:00.»