Παράταση για ενστάσεις στην προκήρυξη του ΟΑΕΔ (ν. 2643)

Σε παράταση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων του διαγωνισμού 2643/98 για προσλήψεις στο Δημόσιο προχωρά η ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ).

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ενστάσεων (αιτήσεων θεραπείας) για τους Προσωρινούς Πίνακες που αφορούν κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα (άρθρο 3 του Νόμου 2643/98).

Όπως ενημερώνει η ΔΥΠΑ, οι ενστάσεις κατατίθενται στις αντίστοιχες Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ όπου οι υποψήφιοι έχουν καταθέσει τις αιτήσεις τους το αργότερο έως τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση