Προκήρυξη 1Γ/2022: Γραπτός διαγωνισμός για την πλήρωση θέσεων στην Α.Α.Δ.Ε.

H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) γνωστοποιεί ότι το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 και την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η διεξαγωγή του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση συνολικά οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – Α.Α.Δ.Ε. [Προκήρυξη 1Γ/2022 (ΦΕΚ 9/τ. Α.Σ.Ε.Π./25.02.2022)].

Η γραπτή εξέταση των μαθημάτων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών σε συνολικά εκατόν εξήντα εννέα (169) Εξεταστικά Κέντρα των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Κεντρικού Τομέα Αθηνών και Πειραιά.

Αίτηση συμμετοχής είχαν υποβάλει 24.671 υποψήφιοι, οι οποίοι κατανεμήθηκαν σε έξι (6) Ομάδες αναλόγως της κλαδοειδικότητάς τους, ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΜΑΔΑ Γ΄: ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

ΟΜΑΔΑ Δ΄: ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ Ε΄: ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (Στατιστική), ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (Στατιστική)

 

Από τους ανωτέρω 24.671 υποψηφίους προσήλθαν συνολικά 11.492 υποψήφιοι και το συνολικό ποσοστό συμμετοχής ανήλθε σε  46,58 %.

Αναλυτικότερα, η προσέλευση των υποψηφίων ανά ημέρα και Ομάδα μαθημάτων έχει ως εξής:

Σάββατο 22.10.2022

ΟΜΑΔΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α

11.248

  5.350 

47,56% 

Β

4.911

 2.441

49,70% 

Γ

6.940

 2.959

42,64% 

Δ (ΠΕ)

666

 284

42,64% 

Δ (ΤΕ)

523

 195

37,28% 

Ε

443

 140

31,60% 

ΣΤ

350

 123

35,14% 

 

Κυριακή 23.10.2022

ΟΜΑΔΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α

11.248

5.308

47,19%

Β

4.911

 2.437

49,62%

Γ

6.940

 2.938

42,33%

Δ (ΠΕ)

666

 284

 42,64% 

Δ (ΤΕ)

523

 195

 37,28% 

Ε

443

 140

 31,60% 

ΣΤ

350

 123

35,14%

 

Επισημαίνεται ότι 410 υποψήφιοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής σε περισσότερες από μία Ομάδες.

Τα θέματα της γραπτής εξέτασης και οι απαντήσεις αυτών θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. εντός των προσεχών ημερών.

 

Πηγή: asep.gr