ΣΟΧ: Νέες προσλήψεις Καθαριότητας στον Δήμο Καλαμαριάς

Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα τεσσάρων (84) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, Έργων Συντήρησης και Σημάνσεων του Δήμου Καλαμαριάς.

Θέσεις:

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων

ΔΕ Χείριστών Μηχανημάτων

ΔΕ Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων

ΥΕ Καθαριότητας

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 22/10/2022 έως και 31/10/2022.

 

Τα Γραφεία IDEA αναλαμβάνουν, κατόπιν ραντεβού την επιτυχή συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης σας.

 

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις έχουν τελειώσει και αναμένονται τα αποτελέσματα!