ΣΟΧ: Προκήρυξη σχολικών καθαριστριών για τον Δήμο Σιντικής

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει  την πρόσληψη είκοσι επτά (27) καθαριστών -στριών σχολείωνεπτά (7) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης και είκοσι (20) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης,  για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων του για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά στη διεύθυνση: Δήμος Σιντικής, Ελευθερίου Βενιζέλου 34, υπόψη γραφείου προσωπικού και πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή.

 

Η προθεσμία ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει τελειώσει.

 

Δείτε εδώ σε πραγματικό χρόνο την πορεία όλων των προκηρύξεων ΑΣΕΠ

 

ΤΙP: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ALERT», την αποκλειστική υπηρεσία των Γραφείων μας  για να ενημερώνεστε άμεσα με ένα απλό SMS στο κινητό σας, για όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα σας. Εγγραφή ΕΔΩ

 

Τα Γραφεία IDEA αναλαμβάνουν, κατόπιν ραντεβού αλλά και εξ’αποστάσεως την επιτυχή συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης σας.

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

IDEA Σέρρες: 2321302583