ΣΟΧ: Προσλήψεις στα ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Παύλου Μελά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 4/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2021-2022) συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ» ανακοινώνει την προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), πλήρους και μερικής απασχόλησης, συνολικού αριθμού πέντε (5) θέσεων για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2021-2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά ‘ΙΡΙΣ’.

Ειδικότητες:

ΠΕ Ψυχολογίας

ΠΕ Θεατρολόγος

ΠΕ Πληροφορική

ΤΕ Φυσιοθεραπείας

Η πρόσληψη αναφέρεται σε άτομο που διαθέτουν ενεργό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού COVID19. Xωρίς το πιστοποιητικό δεν είναι δυνατή η πρόσληψη.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από Τετάρτη 20-10-2021 έως και Παρασκευή 29-10-2021.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Idea Εύοσμος: 2314 314202

 

 

  Φόρμα επικοινωνίας

  Το όνομά σας (απαραίτητο)

  Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

  Το email σας

  Κατάστημα
  ΣερρώνΘεσσαλονίκης

  Το μήνυμά σας