ΣΟΧ: Προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύουν στις Σέρρες, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

 

 

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από Πέμπτη 22/10 έως την Δευτέρα 02/11 !

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

IDEA Σέρρες: 23213 02583

 

Το Γραφείο IDEA αναλαμβάνουν την επιτυχή συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.

Οι αιτήσεις για την συγκεκριμένη προκήρυξη τελείωσαν!