ΣΟΧ: Προσλήψεις στο δήμο Θεσσαλονίκης μέσω ΑΣΕΠ

Την πρόσληψη 49 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Ζητούνται ψυχολόγοι, τεχνίτες υδραυλικοί, τεχνίτες ηλεκτρολόγοι, μαρμαροτεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων έργων (Φορτωτή και εσκαφέα Φορτωτή), φύλακες, εργάτες ταφής, εργάτες κοιμητηρίων και εργάτες οικοδομικών εργασιών.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν άτομα Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022.

 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Τα Γραφεία IDEA αναλαμβάνουν, κατόπιν ραντεβού την επιτυχή συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης σας.

 

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις έχουν τελειώσει και αναμένονται τα αποτελέσματα!