ΣΟΧ: Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Την πρόσληψη 58 υπαλλήλων προωθεί το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι θέσεις αφορούν σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Κιλκίς.

 
 
 

Ποιες ειδικότητες ζητούνται:

 • ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • ΠΕ Δάσκαλοι
 • ΠΕ Φυσικής Αγωγής
 • ΠΕ Ψυχολόγοι
 • ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας/Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • ΤΕ Εργοθεραπευτές
 • ΤΕ Φυσιοθεραπευτές
 • ΔΕ Διοικητικό Λογιστικό
 • ΔΕ Κοινωνικοί Φρονιστές
 • ΔΕ Αδελφοί Νοσοκόμοι
 • ΔΕ Βοηθοί Εργοθεραπευτών
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγοι
 • ΔΕ Οδηγοί
 • ΔΕ Μάγειρες
 • ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό
 • ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
 • ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσια σύμβαση εργασίας.

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα επιλεγούν άτομα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

 

 

 

Η ημερομηνία των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει λήξει! Αναμονή αποτελεσμάτων!