ΣΟΧ: Προσλήψεις Βρεφονηπιοκόμων στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Την πρόσληψη τριών υπαλλήλων προωθεί η Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης.

Η σύμβαση εργασίας ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής της έως τη λήξη του σχολικού έτους, µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράµµατος.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 06-10-2021 ΕΩΣ 15-10-2021

 

Το Γραφείο IDEA αναλαμβάνει, κατόπιν ραντεβού την επιτυχή συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης σας.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έχει τελειώσει!