Άρθρα

ΑΣΕΠ 4Κ/2020: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών όλων των βαθμίδων

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών), σύμφωνα με την προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. 4Κ/2020,

το Α.Σ.Ε.Π. καλεί

τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας ανακοίνωσης, οι οποίοι προηγούνται  με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π., στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

για την Προκήρυξη  4Κ/2020

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 115 10

 

σε φάκελο μεγέθους Α4, ή σε ειδικό φάκελο Α.Σ.Ε.Π. POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία.
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής.
  3. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (Παραρτήματα Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ της Προκήρυξης).

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται στους πίνακες της παρούσας ανακοίνωσης μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει στις 7 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 20 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Επισημαίνεται ότι, υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους αναρτημένους στην παρούσα ανακοίνωση πίνακες και δεν αποστείλουν στο Α.Σ.Ε.Π. την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης υπογεγραμμένης καθώς και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

 

Δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ ΕΔΩ

Βοήθεια στο Σπίτι: Ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις της 4Κ/2020

Ολοκληρώθηκε σήμερα στις  14:00, η  υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής υποψήφιων της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για την Προκήρυξη 4Κ/2020.

Ο διαγωνισμός αφορούσε στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας 2.909 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (για την εξυπηρέτηση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”).

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την επιλογή την εμπιστοσύνη και την ανοχή που επιδείξατε όλο αυτό το μακρύ χρονικό διάστημα των ηλεκτρονικών δηλώσεων.

Ο πολύ μεγάλος αριθμός αιτήσεων που διεκπεραιώθηκε από τα Γραφεία μας, μας δίνει το έναυσμα να συνεχίσουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες με εγκυρότητα.

Όπως και στην 4Κ/2020 έτσι και σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, θα συνεχίσουμε να δίνουμε το καλύτερο μας εαυτό για την δική σας εξυπηρέτηση.

Με εκτίμηση,

#idea

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην προκήρυξη 4Κ/2020

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Προκήρυξη 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 15/18-5-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (για την εξυπηρέτηση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”), παρατείνεται μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Ιουλίου 2020.

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ΠΕ – ΤΕ – ΔΕ στην προκήρυξη 4Κ/2020

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Προκήρυξη 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 15/18-5-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (για την εξυπηρέτηση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”), παρατείνεται μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Ιουνίου 2020.

Ενημέρωση σχετικά με την προκήρυξη 4Κ/2020 Βοήθεια στο σπίτι

Αγαπητοί μας πελάτες,

Σχετικά με την προκήρυξη είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε κάποιες διευκρινήσεις για την εύρυθμη λειτουργία των γραφείων μας και την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. 

Αρχικά όπως έχουμε πολλαπλώς ανακοινώσει, δεν μπορούμε να δεχτούμε νέες αιτήσεις για τις ΔΕ – ΤΕ – ΠΕ, λόγω του υπέρογκου αριθμού αιτήσεων προς διεκπεραίωση που εκκρεμούν. 

Παρά το οτι αυξήσαμε τα ωράρια μας στο μέγιστο είναι παρακινδυνευμένο να πάρουμε νέες αιτήσεις, την στιγμή που το σύστημα δεν ανταποκρίνεται.

Σχετικά με τα παράπονα πελατών οτι δεν μπορούν να πιάσουν γραμμή στα τηλέφωνα των γραφείων, εκεί ζητάμε την υπομονή τους καθώς τα τηλέφωνα μιλάνε συνεχώς λύνοντας απορίες για την 4Κ/2020.

Όσον αφορά την Υ/Ε που ξεκινάει στις 18.06 ορίζουμε σήμερα ως καταληκτική ημερομηνία για νέες αιτήσεις την Παρασκευή 26.06

Σε περίπτωση που η ροή είναι πιο ομαλή θα συνεχίσουμε να παίρνουμε νέες αιτήσεις.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που έχετε καταστήσει τα γραφεία μας ΝΟ1 επιλογή για προκηρύξεις σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες.

Από την δική μας πλευρά θα συνεχίσουμε να δίνουμε το καλύτερο μας εαυτό για την δική σας εξυπηρέτηση.

Με εκτίμηση,

#idea

 

ΑΣΕΠ 4K/2020: Εκδόθηκε η προκήρυξη “Βοήθεια στο Σπίτι”

 

Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη μεγαλύτερη – σε αριθμό θέσεων – προκήρυξη μόνιμου προσωπικού του 2020.

Χθες δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο ολόκληρη η προκήρυξη.

Σημειώστε τις προθεσμίες υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων:

 
  • από 2 έως 17 Ιουνίου 2020 για υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ
  • από 18 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2020 για υποψηφίους ΥΕ.

 

Δείτε τις θέσεις ανά κατηγορία   ΕΔΩ

 

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ