Άρθρα

1ΔΑ/2023 : Πρόγραμμα και διαδικασία διενέργειας υγειονομικών εξετάσεων και αθλητικών και ψυχομετρικών δοκιμασιών των υποψηφίων της κατηγορίας ΠΕ κλάδου Δικαστικής Αστυνομίας