Άρθρα

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη 2/2021 του ΔΕΔΔΗΕ

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη 2/2021 του ΔΕΔΔΗΕ.

Αφορά τις εξής κατηγορίες και ειδικότητες:

 • ΠΕ Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών
 • ΠΕ Διπλωματούχων Χημικών Μηχανικών
 • ΠΕ Μηχανικών Πληροφορικής
 • ΠΕ Πτυχιούχων Πληροφορικής
 • ΠΕ Πτυχιούχων Γεωπόνων
 • ΤΕ Δασοπόνων
 • ΤΕ Πτυχιούχων Μηχανικών Οχημάτων
 • ΤΕ Πτυχιούχων Πληροφορικής
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικών Αυτοκινήτων
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων για τις συγκεκριμένες ειδικότητες απασχόλησης και για όλους τους κωδικούς θέσεων αυτών.

Οι επιλεγέντες θα κληθούν να αποδεχθούν τη θέση τους και να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση αλλά και τους πίνακες κατάταξης ΕΔΩ

ΣΟΧ: Προσλήψεις στην ΕΥΑΘ

 

Την πρόσληψη συνολικά εννέα (9) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Οχημάτων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΕΥΑΘ Α.Ε. που εδρεύει στο Νομό Θεσσαλονίκης.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Δ/νση: Τσιμισκή Ιωάννη 91 – ΤΚ 54622 Θεσσαλονίκη από Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 έως και Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022.

Επισημαίνεται ότι:

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

 

Τα Γραφεία IDEA αναλαμβάνουν κατόπιν ραντεβού  την επιτυχή συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης σας.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

 

Idea Εύοσμος: 2314 314202 (09:00 -17:00)

 

 

  Φόρμα επικοινωνίας

  Το όνομά σας (απαραίτητο)

  Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

  Το email σας

  Κατάστημα
  ΣερρώνΘεσσαλονίκης

  Το μήνυμά σας


  Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σερρών

  ergasia

   

  Ο Δήμος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» περιόδου 2018-2019 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών», που εδρεύει στις Σέρρες, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,έδρα,ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Α’), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

  ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
  ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
  ΔΕ Μαγείρων
  ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας-βοηθητικών εργασιών

   

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών, Βενιζέλου 139, Τ.Κ. 62100 Σέρρες, απευθύνοντάς την στα γραφεία της διοίκησης υπόψη κας Αικατερίνης Μοναχέλη (τηλ. επικοινωνίας: 23210 22487 εσωτ. 3 ή 4 ή 6) και έως την 03η-09-2018.

   
   

  Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σερρών, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

  Η παρούσα και η αναλυτική ανακοίνωση θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα “Διαύγεια” και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Σερρών: www.serres.gr και η παρούσα θα δημοσιευτεί στον τοπικό ημερήσιο τύπο.

   

  Πηγή: dikaiologitika.gr

  Προσλήψεις – Δημόσιο: Χιλιάδες θέσεις μόνιμου και εποχικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ

  Οι διαγωνισμοί για τις θέσεις στην ΑΑΔΕ και στο υπουργείο Πολιτισμού “τρέχουν” ήδη.

  Οι προσλήψεις στο υπουργείο Πολιτισμού

  Ο διαγωνισμός αφορά στην πλήρωση 62 θέσεων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου.

  Οι προσλήψεις αφορούν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και θα γίνουν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, εφορίες αρχαιοτήτων, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Ταμείο Αρχαιολογικών Πορων και Απαλλοτριώσεων, το Μουσείο της Ακρόπολης αλλά και στην Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης.

  Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 23 Ιανουαρίου 2018.

  Προσλήψεις εφοριακών και τελωνειακών στην ΑΑΔΕ

  548 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού μόνιμου προσωπικού θα κάνει η ΑΑΔΕ.

  Αναλυτικά οι θέσεις και οι ειδικότητες

  ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (Πτυχίο Νομικής) 113
  ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (Πτυχίο Νομικής) 45
  ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (Πτυχίο Διοικητικό, Οικονομικό) 294
  ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (Πτυχίο Διοικητικό, Οικονομικό) 74
  ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (Πτυχίο Στατιστικής) 22

  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν παράλληλα γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα :

  Επεξεργασία κειμένων

  Υπολογιστικών φύλλων

  Υπηρεσιών διαδικτύου

  Γλώσσες:

  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.

  Οι προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ

  Οι θέσεις έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της εταιρείας και α φορά στις ειδικότητες

  ΠΕ Διοικητικοί 5

  ΠΕ Οικονομικοί 15

  ΠΕ Στατιστικοί 1

  ΠΕ Αναλυτές Προγραμματιστές 5

  ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί 2

  ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 20

  ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1

  ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 7

  ΠΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 2

  ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 12

  ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1

  ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 3

  ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 3

  ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 2

  ΤΕ Προγραμματιστές 3

  ΤΕ Διοικητικοί 2

  ΤΕ Οικονομικοί 15

  ΔΕ Μηχανολόγοι 15

  ΔΕ Τεχνίτες Αυτοκινήτων 3

  ΔΕ Δομικών Έργων 12

  ΔΕ Οδηγοί Γ Κατηγορίας 20

  ΔΕ Οδηγοί ΓΔ Κατηγορίας 5

  ΔΕ Γραμματείς 5

  ΔΕ Καταμετρητές 25

  ΔΕ Φύλακες 20

  ΔΕ Προσωπικό Η/Υ 2

  ΥΕ Εργάτες 75

  ΥΕ Αποθηκάριοι 5

  Οι προσλήψεις στα ΕΛ.ΤΑ.

  Τα ΕΛΤΑ θα προχωρήσουν σε 510 προσλήψεις.

  Οι θέσεις στα ΕΛΤΑ

  Ταχυδρόμοι 230
  Υπάλληλοι εσωτερικής εκμετάλλευσης 215
  Διοικητικές ειδικότητες 25
  Οδηγοί 25
  Διαμετακομιστές 15
  Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ 13
  Χειριστές συστήματος κατεργασίας ύδατος 2

  Τα προσόντα

  ΔΕ Διανομέων – Ταχυδρόμων:

  Οποιοδήποτε πτυχίο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ειδικότητας. Για την ειδικότητα των διανομέων απαιτείται επίσης δίπλωμα οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α’ εκτός του μοτοποδηλάτου.

  ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης:

  Δίπλωμα ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του χρηματοπιστωτικών ή διοικητικών υπηρεσιών ή πτυχίο Β κύκλου ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριο Πολυκλαδικού Λυκείου ή ΤΕΛ ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

  Οι προσλήψεις στον ΟΑΕΔ

  Ο ΟΑΕΔ θα κάνει συνολικά 360 προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων. Οι νέοι εργαζόμενοι θα καταλάβουν θέσεις συμβούλων εταιρειών και ανέργων στα υποκαταστήματα του οργανισμού.

  Ο πίνακας των θέσεων

  Ειδικότητα θέσεις
  Εργασιακοί σύμβουλοι εργοδοτών ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 84
  Εργασιακοί σύμβουλι ανέργων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 221
  Εργασιακοί σύμβουλι ανέργων ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού 55

  Ειδικές κατηγορίες

  Κατηγορία θέσεις
  ΑμΕΑ 7
  Πολύτεκνοι 5
  Εθνική Αντίσταση 2
  έμμεση ΑμΕΑ 2
  Αναπηροι πολέμου τέκνα κλπ 2
  Τρίτεκνοι 7

  Για τις θέσεις ΠΕ οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο:

  Αστικής και περιφερειακής Ανάπτυξης ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Οικονομικής Επ[ιστήμης ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης και Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών -Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διοίκησης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν επίσης απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ.

  633 προσλήψεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης

  Η προκήρυξη του υπουργείου Δικαιοσύνης θα αφορά σε πρόσληψη 633 υπαλλήλων στα σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας. Από αυτούς 45 άτομα θα προέρχονται από τις κατηγορίες ατόμων που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε σαράντα πέντε (45).

  Πηγή: newsit.gr

  Αγγελία Εργασίας Σέρρες: Ζητείται έμπειρο άτομο για στελέχωση εμπορικού τμήματος

  comlearning1-500x281

  Η Brand Name Marketing Agency με πολυετή πορεία στο χώρο του marketing (foititisonline.gr & ogamosmas.gr), ζητά νεαρό άτομο ηλικίας 23 έως 28 ετών για στελέχωση εμπορικού τμήματος, μερικής απασχόλησης.

  Απαραίτητα προσόντα:

  Επικοινωνιακός χαρακτήρας με πελατειακό προσανατολισμό

  Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας

  Υπευθυνότητα και συνέπεια

  Ικανότητες πώλησης, πρωτοβουλίας και αποτελεσματικότητας

  Δέσμευση στην υλοποίηση στόχων

  Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στις πωλήσεις (θα εκτιμηθεί)

  Προσφέρει:

  Σταθερές μηνιαίες αποδοχές

  Ευκαιρία επαγγελματικής εξέλιξης

  Απαραίτητη αποστολή βιογραφικού σημειώματος μέσω email: bnameadv@gmail.com

  Για Περισσότερες Πληροφορίες: 29ης Ιουνίου 26, Σέρρες